Eit einstemmig ekstraordinært årsmøte vedtok 16 juni 2016 at Falkeid IL skal byggje fleirbrukshall og kunstgrasbane. Foto: Falkeid IL
Eit einstemmig ekstraordinært årsmøte vedtok 16 juni 2016 at Falkeid IL skal byggje fleirbrukshall og kunstgrasbane. Foto: Falkeid IL

Falkeid går for hall

Eit einstemmig ekstraordinært årsmøte vedtok 16. juni 2016 at Falkeid IL skal byggje fleirbrukshall.

På møtet i kveld vedtok årsmøtet at Falkeid IL skal byggje fleirbrukshall og kunstgrasbane (30×50 meter). Les heile protokollen frå årsmøtet på nettsida til klubben.

http://www.kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9359205