Fra og med neste år kun blir mulig å få utstedt nødpass ved to lokasjoner i Sør-Vest politidistrikt.
Fra og med neste år kun blir mulig å få utstedt nødpass ved to lokasjoner i Sør-Vest politidistrikt.

Husk gyldig identitetsbevis

Husk gyldig identitetsbevis – også om du skal reise innenfor Norden

Som norsk borger må du ikke ha med deg pass om du reiser mellom de nordiske landene, men politiet anbefaler at du tar med gyldig legitimasjon.
– Etter presseoppslag har det blitt usikkerhet rundt hvorvidt avtalen om passfrihet er gjeldende i Norden. Politidirektoratet presiserer at avtalen er som før, men at det er viktig at de som har pass tar dette med seg på reise innenfor de nordiske landene. Har en ikke gyldig pass må en ta med ID-kort, som førerkort eller bankkort, med bilde og fødselsnummer, forklarer politistasjonssjef ved Haugesund politistasjon, Edgar Mannes.

Mange vil ha nødpass
Pass er det eneste offisielle identitetsbevis i Norge. Særlig reisetransportører vil være strenge i forhold til at identitetsbeviset må være offisielt godkjent. For selve grensepasseringen er ikke pass nødvendig i Norden, men de reisende kan bli nektet ombordstigning på fly eller båt i dagens situasjon.
– Dette har bakgrunn i den midlertidige grensekontrollen. Vi opplever nå at stadig flere oppsøker sitt lokale passkontor for å få midlertidig pass for å reise til Norden. Det er derfor viktig for oss å presisere at nordiske borgere som ikke har gyldig pass og skal reise til Sverige, Danmark eller Norge kan benytte ID-kort, fremhever Mannes.

Barn trenger ikke legitimasjon om de reiser med foresatte
Barn som skal reise til nordiske land trenger ikke egen legitimasjon så lenge de reiser med sammen med foresatte som kan fremvise gyldig legitimasjon. For barn som deltar på gruppereise sammen med f. eks idrettslag eller skoleklasser er det tilstrekkelig at reiseleder går god for barna før de går om bord. Det er likevel til god hjelp om de barn som har pass eller annen gyldig legitimasjon tar dette med, da det vil forenkle kontrollarbeidet.

Krever gyldig legitimasjon på ferjereiser
Dersom du skal reise på ferjer mellom de nordiske landene må du ha med gyldig legitimasjon. Dette skyldes innføringen av midlertidig grensekontroll internt i Danmark, Norge og Sverige.