Ny asfalt i lange baner i Rogaland

Mange steder i Rogaland har bilistene i sommer møtt røde kjegler og innsnevring av veibanen. Det må bli verre en stakket stund, før det blir varig bedre.

Totalt vil en rekke veistrekninger i Rogaland få nytt asfaltdekke i år. Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep av riksveinettet. Regjeringa har derfor styrket vedlikeholdet og fornying av veinettet de siste tre årene.
Statens vegvesen vil i år legge totalt 1 400 km nytt asfaltdekke riksveiene. Vedlikeholdsetterslepet ble i 2015 redusert for første gang på flere tiår. Bevilgningene til veivedlikehold økte med 66 % i 2015 sammenliknet med de rødgrønnes budsjett. Bevilgningene er ytterligere økt for 2016. Asfaltmaskinene serverer i en hektisk asfalteringssesong rykende fersk asfalt i lange baner i Rogaland.
Det er anslått at vedlikeholdsetterslepet totalt på riksvegnettet er om lag 40 milliarder kroner. Å innhente etterslepet er et omfattende arbeid, og vil ta tid. Vedlikeholdet har ikke vært høyt nok prioritert av tidligere regjeringer.
Det er et politisk mål for regjeringen å opprettholde levende lokalsamfunn. Et effektivt transportsystem som bedrer fremkommeligheten og styrker bedriftenes konkurransekraft er bærebjelken. Derfor intensiverer regjeringen utbyggingen og vedlikeholdet av veisystemet i Rogaland. Det er hovedpulsåren som binder de mange livskraftige lokalsamfunnene sammen. Og Rogaland er et brufylke. Mange av bruene ble bygget på 1960- og 1970 tallet. Disse har nådd sin levealder og har behov for omfattende vedlikehold og rehabilitering. 5 milliarder kroner mer til samferdsel på statsbudsjettet i 2016 vil Rogaland merke på mange måter.

Hårek Elvenes
Stortingsrepresentant Høyre