Bente Thorsen (t.v.), Karmøy og Svein Erik Indbjo (t.h.), Haugesund er blant representantene fra nordfylket. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Bente Thorsen (t.v.), Karmøy og Svein Erik Indbjo (t.h.), Haugesund er blant representantene fra nordfylket. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

FRPs første listeforslag

Rogaland FrPs nominasjonskomite sendte i august sitt første listeforslag til ny stortingsliste 2017 ut til lokallagene i Rogaland FrP på høring.

Listeforslaget ble utarbeidet etter grundige intervjuer med alle kandidater, innspill fra lokallagene og flere møter med diskusjoner innad i komiteen.
– Lokallagenes tilbakemeldinger har vært enormt positive. Grasrota i Rogaland FrP har uttrykt at de er fornøyd med listeforslaget og komiteen kan derfor avslutte sitt arbeid og avgi et sterkt listeforslag til styret som skal behandles og endelig vedtas på nominasjonsmøtet i desember, sier leder av nominasjonskomiteen Øyvind Vaksdal.
Komiteen har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra lokallagene og grasrota i Rogaland Frp, og kan med stolthet fremme det samme listeforslaget som sitt endelige listeforslag til nominasjonsmøtet til Rogaland FrP 3. desember.

1 Solveig Horne, Sola
2 Roy Steffensen, Gjesdal
3 Terje Halleland, Vindafjord
4 Atle Simonsen, Stavanger
5 Nina Ve Sæbø, Karmøy
6 May Helen Ervik, Egersund
7 Tore Andreas Haaland, Sandnes
8 Svein Erik Indbjo, Haugesund
9 Ketil Solvik-Olsen, Time
10 Kari Raustein, Stavanger
11 Pål Morten Borgli, Sandnes
12 Margrete Dysjaland, Sola
13 Thor Inge Kalberg, Time
14 Leif Arne Moi Nilsen, Stavanger
15 Aleksander Egeli, Sokndal
16 Tom Henning Slethei, Sola
17 Espen Aaserud Karlsen, Gjesdal
18 Tor Bernhard Harestad, Rennesøy
19 Petter Korneliussen, Strand
20 Bente Thorsen, Karmøy