Bilde av Steinsvik Nova 600 flåte.
Bilde av Steinsvik Nova 600 flåte.

Utvider samarbeidet

Det er inngått en rammeavtale mellom Steinsvik AS og DNV GL – Business Assurance om produktsertifisering av fórflåter for havbruksnæringen.

Sertifiseringen gjøres i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415. I avtalen ligger bl.a. produksjonsoppfølging av stålarbeidene ved verkstedene hvor flåtene produseres. DNV GLs internasjonale tilstedeværelse betyr at de vil benytte sine lokalkontorer der produksjonen foregår for inspeksjoner underveis i produksjonsprosessen.
«Denne rammeavtalen utvider og viderefører samarbeidet vi har hatt med Noomas, som i 2015 ble kjøpt opp av DNV GL – Business Assurance», sier Head of Projects i Steinsvik Ronny Askeland. «Trenden går mot tøffere lokaliteter og et økt krav til dokumentasjon av produktene hos våre kunder. Vi merker et økt fokus på flåter som ivaretar fremtidige behov».

16 flåter
Steinsvik leverer 16 flåter bare i 2016, samarbeidet vil kvalitetssikre leveransene våre, samtidig vil vi styrke vår fokus på flåtenes funksjon og fôringsanlegg. Avtalen med DNV GL – Business Assurance kvalitetssikrer konstruksjon og dokumentasjon og vi er glade for å kunne samarbeide med et verdensledende sertifiseringsorgan på våre flåter.
Liv Solveig Olafsson, sektoransvarlig for havbrukstjenester i DNV GL – Business Assurance forteller: «Steinsvik er en viktig aktør i bransjen og vi imøteser denne avtalen med glede. Vi er glad for at vi gjennom vår globale tilstedeværelse kan bidra til en vinn-vinn situasjon for begge parter, og vi ser frem til å følge produksjonsprosessen tett»

Liv Solveig Olafsson

Liv Solveig Olafsson

Faktaboks

Om Steinsvik

Steinsvik har spesialisert seg på å levere produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid til havbruk, maritime næringer og til olje- og gassindustrien. Steinsvik har mer enn 25 års erfaring i å utvikle og levere innovative og robuste løsninger. Alt utstyr er konstruert for å fungere år etter år i krevende miljøer. Steinsvik har kontorer i Norge, Chile, Tyrkia, UK, Tasmania, Vietnam og Canada og består blant annet av de tidligere firmaene Ocea, Telcage og OrbitGMT og er en ledende leverandør innen en rekke produktområder til den internasjonale havbruksnæringen.

Om DNV GL – Business Assurance

DNV GL – Business Assurance er et verdensledende sertifiseringsorgan. Gjennom tjenester for sertifisering, bedømming og opplæring jobber DNV GL – Business Assurance sammen med kunder om å forbedre deres produkter og tjenester, prosesser og organisasjon for å sikre bærekraftig forretningsdrift og tillit hos interessenter på tvers av alle industrier.