Full kontroll

Det er en bråtebrann på Liarvåg i Nedstrand de neste timene, kan sees fra Kårstø-siden av fjorden, men det er full kontroll på stedet.

Det melder 110-sentralen.

Det er også meldt om øvelse på Kårstø-anlegget i dag. Der skal en teste ut blant annet varslingssystemet til naboer. Det vil også tidvis være utrykningskjøretøy med blålys.
– Vi har en pågående øvelse på Kårstø. Dette medfører at alarmer høres i området og at vi er synlige i og rundt anlegget, melder 110-sentralen.