Ikke pol til Aksdal denne gangen heller. Ny sjanse i 2017.
Ikke pol til Aksdal denne gangen heller. Ny sjanse i 2017. Arkivfoto: Reidar Nordmark

Ni nye pol, ingen på Haugalandet

Det ble ikke Aksdal denne gangen heller. Vinmonopolet offentliggjorde nettopp sine ni nye utsalgssteder for 2017. Ingen av dem ligger på Haugalandet.

Dette er stedene som Vinmonopolet har bestemt får nye pol i 2017:
Hunstad/Mørkved i Bodø i Nordland
Frosta i Nord-Trøndelag
Sund i Hordaland
Vik i Hole i Buskerud
Drammen i Buskerud (uspesifisert)
Råholt i Eidsvoll i Akershus
Skedsmokorset i Skedsmo i Akershus
Metro på Lørenskog i Akershus
Oslo (uspesifisert)

Aksdal, Skudeneshavn, Åkrehamn, Sand og Sveio hadde inne søknader, men disse nådde ikke frem denne gangen. Neste tildeling er november i 2017.

Her er hele pressemeldingen fra Vinmonopolet:
– Vi ønsker å åpne en god blanding av små, mellomstore og store butikker neste år. Tre kommer i distriktskommuner, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene. Vi prioriterer også folkerike steder med mye handel, men som bare mangler et Vinmonopol, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye.
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

Detaljhandel, antall millioner og bransjer representert
Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud etc.)
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Alle de ni butikkene som foreslås etablert i 2017 vil på sikt bidra positivt til selskapets økonomi, men de seks store og mellomstore butikkene som foreslås etablert på store handelssteder i sentrale strøk av landet (Bodø, Drammen, Eidsvoll, Skedsmo, Lørenskog og Oslo), vil bidra vesentlig mer enn de tre butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Frosta, Sund og Hole).
– Både av hensyn til Vinmonopolets alkoholpolitiske relevans og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere flere økonomisk trygge etableringer i befolkningstette strøk av landet, sier Mellbye.

Tre butikketableringer i kommuner uten pol
De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år – Frosta, Sund og Hole – har tettsteder med mellom 130 og 185 millioner i årlig handel, fordelt på opp mot ti butikker.
Frosta åpnes som en kategori 1-butikk; Hole og Sund som kategori 2. Kategori 1-butikken er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Vinmonopolet har siden 2014 åpnet 11 kategori 1 butikker (Lebesby, Lyngen, Bø i Vesterålen, Herøy i Nordland, Inderøy, Fusa, Flå, Steigen, Tysnes, Vik og Smøla). Driften av vår minste butikkategori har så langt vært vellykket, da alle kategori 1-butikkene dekker egne kostnader.
– Med fortsatt gode driftserfaringer fra kategori 1-butikkene vil Vinmonopolet kunne åpne flere slike i årene som kommer. Dette er en god nyhet for distrikts-Norge, sier Mellbye.

Seks butikketableringer i kommuner med pol
De seks store og mellomstore butikkene er lagt til Bodø, Drammen, Råholt i Eidsvoll, Skedsmokorset, Lørenskog og Oslo som alle er byer og tettsteder med betydelig aktivitet og utvikling.
– Vekst betyr at vi kan føle oss temmelig sikre på fremtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er kommuner med til dels svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige legitimitet og relevans er det viktig med byetableringer, sier Mellbye.
Ved utgangen av 2017 vil Vinmonopolet ha 333 butikker. Med dette vil 91 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96,5 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.