Ordførar Sigmund Lier Foto: Mona Terjesen
Ordførar Sigmund Lier Foto: Mona Terjesen

Medieoppslag angående overgrepssak

Ordfører Sigmund Lier har sendt ut følgende melding til personer som eventuelt trenger noen å snakke med i «overgrepsaken» i Tysvær.

Sigmund Lier:
Fagbladet Utdanning har trykket en artikkel om overgrepssaken der en tidligere lærer i Tysvær er dømt for seksuelle overgrep mot barn. Artikkelen er også omtalt og publisert på HNytt.

Kommuneledelsen forstår at omtalen av saken vekker vonde minner og følelser hos noen av innbyggerne våre. Dersom en ønsker å snakke med noen i kommunen om dette, kan en ta kontakt med psykisk helsetjeneste, tel. 52 75 70 00 eller tel. 932 166 76. Alle henvendelser vil bli behandlet fortrolig.

Kommunen har rutiner for hvordan man som ansatt er forpliktet til å melde fra ved mistanke om overgrep mot barn.
Rektorene og barnehagestyrerne har i dag blitt informert om medieoppslaget og kommunens handlingsveileder er gjennomgått for å sikre at rutinene våre er godt kjent i tjenestene.

Spørsmål om saken kan rettes til ordfører Sigmund Lier, tlf. 52 75 70 00, e-post [email protected].