109 uten arbeid

Relativt stabile tall denne gangen også, men igjen er det en liten positiv trend for Nord-Rogaland sett under ett. 109 er helt uten arbeid i Tysvær inn i det nye året

Tallet for Tysvær er stabilt og er en kraftig forbedring fra i fjor på samme tid da 132 var uten arbeid.
Ledigheten er lavere enn på samme tid i fjor for 5 av 7 kommuner. Nå er det kun Vindafjord og Sauda som har høyere ledighet enn samme mnd. i fjor. Alle kommuner utenom Sauda , har nedgang i ledigheten også når man ser på bruttoledigheten (Summen av helt ledige og de som deltar på tiltak).

Det er igjen Haugesund som har den største nedgangen i ledighet med 37 personer. Her er det nedgang både i netto- og bruttoledighet. Haugesund har nå 875 helt ledige personer (4,4%) og med 212 personer på tiltak, så utgjør dette 5,5% bruttoledighet. Til sammenligning hadde vi 1091 helt ledige (5,6%) i desember 2015 og med 171 personer på tiltak så hadde vi da 6,5% bruttoledighet.

Karmøy har også en reduksjon denne måneden med 17 personer. De har nå 806 helt ledige (3,8%), og med 197 personer på tiltak så har de 4,6% bruttoledighet.

Vindafjord har 157 helt ledige (3,2%) og med 19 personer på tiltak så har de 3,6% bruttoledighet. Tysvær har 109 helt ledige (1,9%) og med 73 på tiltak har de 3,2% bruttoledighet. Suldal har nå 17 helt heldige (0,8) og med 10 på tiltak har de 1,3% bruttoledighet. Sauda som er eneste kommune hvor ledigheten økte fra forrige mnd – har nå 63 helt ledige (2,5%) og med 33 personer på tiltak har de brutto ledighet på 3,8%. Bokn har hatt en nedgang i helt ledige og disse utgjør nå 10 personer (antall på tiltak opplyses ikke når tallet blir for lite – det samme gjelder for Utsira).

Som dere ser er det små bevegelser både opp og ned – og det har svingt litt gjennom hele året. Så alt i alt for året så har vi hatt stabil ledighet – men med en liten positiv trend J Og det er vi svært glade for.

Vi har i desember fått varsel fra 4 bedrifter som varsler permitteringer eller oppsigelser med over 10 ansatte. Dette er omtrent samme volum som vi har hatt de andre månedene denne høsten. Stort sett så blir det effektuert færre enn de som faktisk ble varslet.

Som motsats til dette, så merker vi fortsatt bra etterspørsel etter forskjellige typer arbeidskraft hos NAV. Det er fortsatt olje/gass næringen og deler av rederinæringen som har størst utfordringer. Både Industri og Bygg/Anlegg ser ut til å gå ganske bra i Nord-Rogaland for tiden, selv om vi også her ser litt variasjoner mellom bedrifter. Stillingstilgangen på offentlig utlyste stillinger i desember er også en god del høyere enn i fjor på denne tiden. Flere bedrifter i vårt område har fått napp på flere store kontrakter som forhåpentligvis vil ha positiv virkning på arbeidsmarkedet utover det kommende året.

Det er fortsatt bekymringsfullt at flere går lenge ledige også her i Nord fylket. Det er fortsatt i sum for lite stillinger sammenlignet med antall ledige. Arbeidsmarkedet er betydelig bedre andre steder i landet og i andre bransjer enn Olje/Gass og rederiene. Vi tror at enda flere må kikke utover Haugalandets grenser for å skaffe seg jobb de kommende årene og mange vil også måtte vurdere å skifte bransje. Dette oppleves nok som veldig utfordrende for mange – men det vil nok være nødvendig for flere om man skal komme seg inn igjen i arbeidsmarkedet.

Vanligvis så øker ledigheten i Januar, og det antar vi at den gjør også nå. Men vi er forsiktig optimister med tanke på utviklingen i ledighet videre for 2017. Vi både håper å tror at den vil gå sakte nedover – men ikke i det tempo vi kunne ønske på vegne av de som går ledige nå.

Denne saken er levert av NAV, Rogaland