Skjermbilde 2017-01-02 kl. 14.32.24

15 trafikkdrepte i Rogaland

15 ble drept på veiene i Rogaland i 2016, blant de en kvinne fra Tysvær. I tillegg ble en ung mann fra Nedstrand drept i en trafikkulykke på Sørlandet. Torsdag blir det markering i Karmsundsgata.

Omlag 500 ble skadet, blant disse viser foreløpige tall at 12 er hardt skadde. I tillegg omkom rogalendiger i trafikkulykker utenfor fylket.
Trafikkofrenes dag er blitt gjennomført i Rogaland de siste 25 år. Det var FTU Rogaland som først tok initiativ til en minnemarkering. Nå blir dette gjennomført i 10 fylker i landet i et samarbeid mellom FTU, Trygg Trafikk, Vegvesen, Politi, NAF og andre frivillige organisasjoner. Dagen blir markert til minne om de som omkom i trafikken på veien i Rogaland i 2016 og for å vise omtanke for de skadde og pårørende, samt markere viktigheten av trafikksikkerhetsarbeidet.
Årets markering finner sted i Karmsundsgata i Haugesund mellom klokken 15.00 og 17.00.

Trafikkulykker er en «sjult» katastrofe som rammer landet hvert år, og dessverre var antall ulykker i 2016, høyere enn de siste fem årene, der vi har ligget mellom 5- 10 dødsulykker på veiene i Rogaland. Tendensen de siste 10 årene er at trafikkulykkene går nedover, men vi ser svingninger fra år til år. Årsaken til svingningene er vansklig å si noe eksakt om. Fart, rus og uoppmerksomhet, er medvirkende årsaker i mange av ulykkene, men ofte er det også tilfeldigheter en ikke kan forutse, som virker inn.

Sammenlikent med andre katastorfer, får de som rammes av trafikkulykker liten oppmerksomhet fra det offentlige. Nettopp derfor er Trafikkofrenes dag viktig.

Trafikkofrenes dag handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke. Dagen er også en markering av viktigheten av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet.

I år vil FTU spesielt vise til arbeidet Kirken gjør i arbeidet for å støtte de som ble rammet. Biskopen inviterer til minnegudstjeneste i Stavanger og Haugesund, i tråd med Kirkens tradisjon om å invitere pårørende inn, etter store katastrofer. Kirken tilbyr også hjelp gjennom sitt diakonarbeid, med invitasjon til sorggrupper.