Svar på Innlegg Tysvær Bygdeblad 5. januar av Svein Terje Brekke

Alle i folkevalgte i Tysvær har et sterkt ønske om å yte omsorg for rusmisbrukere og bygge egne boliger til de i likhet med Svein Terje Brekke (KrF).

I eit innlegg i Tysvær Bygdeblad fryktar Svein Terje (KRF) at utsettinga til teknisk, skal sette kjeppar i hjula for planane .
Svein Terje seier og at Teknisk Utval mistolkar oppgåva si i denne saka?
Som leder i Teknisk Utvalg svarer eg at me i høyeste grad tar saken på alvor og prøver å finne de beste løsninger også i denne saken.

Me er eit ungt utval som har jobba oss godt saman i litt over eit år no med, medlemmer inkludert frå alle partia i kommunen.
Me har stor openheit, takhøgd og gjensidig respekt for kvarandre og har funne ein fin arbeidsplattform for å løysa bestillingane frå kommunestyret og andre utfordringar som det er med å utvikle kommunen vår.
Utvalget jobber godt og me har laget oss rutiner for å være så effektive og beslutningsdyktige som mulig.
Eg er godt nøyd med arbeidsformen til utvalget og alle medlemmene er ivrige til å gjøre en best mulig jobb for innbyggerne i Tysvær.

Svein Terje Brekke er den mest erfarne politikeren i kommunen og er en klok mann, men den påvirkningen som han i den siste tiden har rettet mot Teknisk Utvalg før en beslutning om dispensasjon for rusboliger ved Aksdals vannet, den vil eg ha meg frabedt.

Litt om saksgangen som Brekke refererer til.

Da saka kom på bordet vårt 6 oktober i høst behandla me kun, utsettelse forslaget (svar fra Fylkesmannen) og ikke saken, noko som er normal saksgang. Så ble det innkalla på meget kort varsel, eit nytt møte der administrasjonen hadde funne svaret frå Fylkesmannen med begrunnelse om en frist til nyttår for å søka om husbankmidler til desse tiltaka. I dette møtet behandla me møteinnkalling (som var kritikkverdig) og åpnet så saken. Det ble i møtet stilt spørsmål til administrasjonen vedr. bom-løsninger, trygghet og sikkerhet for de som skulle ferdes forbi, etter et uklart svar administrasjonen, ønsket et av medlemmene en synfaring for å få et bedre underlag for beslutning, noe utvalget støttet.

Me i Teknisk Utvalg har gjort en avtale om det er noen i utvalget ønsker en synfaring for å belyse saken bedre og få et bedre underlag for beslutning blir det støttet av alle medlemmene. I dette tilfellet kom det det fram at fristen for å søke midler i husbanken var 15. Februar og Min vurdering var da at det var nok tid å avholde saken som ordinert i planlagt utvalgsmøte etter nyttår. Administrasjon har hatt nok av tid til å klargjøre søknadene.

Da det Nye Teknisk Utvalg behandlet saken første gang 28.01.2016 hadde utvalget sitt 2. møte etter valget . Rådmannens innstilling var da basert på formannskapets vedtak 25.11.2015 men, alternativ av tomt i sentrum trekant tomt var ikkje tatt med i innstillinga til teknisk. Dvs. det ble framlagt kun eit alternativ «Aksdalsvannet» i saken sjølv om denne ikkje var optimal.

Vurderinga av trekant tomta var fjernet og vi skulle ta stilling til nemnte plassering. Det nye utvalget stemte da for Rådmannens innstilling da valget var tatt og ett press på at boligene måtte oppføres snarest.

Frykten Brekke kjenner på er nok reell fordi landskapet har endret seg på Aksdal etter at formannskapet vedtok plasseringa i februar i fjor. Utviklingsområder i Aksdal er nå først og fremst i sentrum, deretter trekant tomta, men nå er det mange år til at sør/vest for E134 (tidligere kjøpesentertomt) vil bli utnyttet.

Naboer har fått dette med seg og har spilt inn en ny plassering mellom Shelltomta bak kroa som et alternativ til medlemmer av teknisk utvalg. Det kan være at dette området er det minst konfliktfylte området og ivaretar sikkerheten til innbyggerne på en bedre måte og kanskje mer permanent for rusmisbrukere? Utvalget opplever selvfølgelig mykje press fra alle kanter som også er normalt i vanskelige saker.

Denne saken kjem opp i TU møte ekstraordinært 19.01.2017 Oppgaven til utvalget er da å ta stilling til dispensasjonen etter synfaringen. Teknisk Utval skal da ta beslutningen om de er for eller mot dispensasjon etter ein samla vurdering.
Blir det for rådmannens innstilling går søknad til husbanken som planlagt.

Blir det mot Rådmannens innstilling ja, da har utvalget konkludert med at plasseringen ved Aksdalsvannet ikke er egnet eller Ikke ivaretar sikkerheten på god nok måte.

Slik eg ser det har ikkje teknisk utvalg mistolka oppgåva men har hatt en ryddig saksgang

Mvh
Leder Teknisk Utval
Terje Knoff