Rektor Marianne Losnegård kan på nytt feire gode resultater for skolen i Nedstrand. Her fra en tidlegere fest sammen emd Egil Notland. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
Rektor Marianne Losnegård kan på nytt feire gode resultater for skolen i Nedstrand. Her fra en tidlegere fest sammen emd Egil Notland. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Nedstrand BU i landstoppen

I dag presenterer Statistisk Sentralbyrå en skolebidragsindikator som skal vise hvor god den enkelte skole er til å løfte hver enkelt elevs kunnskapsnivå. Nedstrand Barne og Ungdomsskule er helt i norgestoppen.

Som tabellen viser har skolen oppnådd ponegsummen 3,9 i det som heter skolens bidrag til læring. Det betyr at om elevene ikke er helt i toppen på nasjonale prøver, så klarer skolen likevel å løfte elevenes kunnskapsnivå.
– Dette er en undersøkelse som vi må bruke tid på å finne ut nøyaktiv hva den betyr. Men vi må ha gjort mye rett når vi havner på toppen av lista for Rogaland. Vi har hatt fokus på dette, så i dag blir det en liten feiring. Det fortjener vi, sier rektor Marianne Losnegård.
Tysvær kommune kommer på en 16. plass i Rogaland med 3,4 poeng. Der var Bokn best med 3,8 poeng.

Her får du bakgrunn for hva en skolebidragsindikator er og hvordan Statistisk sentralbyrå har utarbeidet rapporten «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? – en kvantitativ studie»

Hvorfor skolebidragsindikator?
En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder har vist at elevers familiebakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen.

Det er forskjeller i elevgrunnlaget mellom skoler i Norge. Noen skoler har for eksempel mange elever med høyt utdannede foreldre, mens andre skoler har mange elever med lavt utdannede foreldre eller mange elever med innvandrerbakgrunn. Dette har betydning for skolenes resultater.
Skoler med høy andel elever med høyt utdannede foreldre har i gjennomsnitt bedre resultater enn skoler med lav andel elever med høyt utdannede foreldre.
Skolene velger ikke hvilke elever de har. En sammenligning av skolenes resultater på nasjonale prøver eller eksamen gir informasjon om elevenes kompetanse på de områdene som prøvene måler, men gir ikke informasjon om hvor mye den enkelte skole har bidratt til resultatene.
Selv om en skole har svake resultater, trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring.

Les hele forklaringen fra Statistisk Sentralbyrå her: http://www.ssb.no/utdanning/sporsmal-og-svar-om-skolebidragsindikator
Les også: http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvor-mye-bidrar-skoler-til-elevers-laering