Blant publikum var det også flere samer bosatt på Haugalandet, og nå planlegges det en felles markering av Samefolkets dag 6. februar i Haugesund.
Blant publikum var det også flere samer bosatt på Haugalandet, og nå planlegges det en felles markering av Samefolkets dag 6. februar i Haugesund.

Samisk aften i biblioteket

Tirsdag ble det spredt litt samisk kultur over Haugalandet, da Tysvær folkebibliotek arrangerte samisk kveld.

De ønsket å markere at det i år er 100 års siden det første samiske landsmøtet i Trondheim, et jubileum som vil bli markert over hele landet, både i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar og ellers utover året.
I biblioteket fikk folk møte to samiske formidlere bosatt i Oslo til å fortelle litt om samisk fortellertradisjon, og de fremførte joik og samiske dikt. Rita Leinan er leder i Høyres samepolitiske utvalg, og fortale om Sametingets opprinnelse og hvilke saker de jobber med i dag. Biblioteksjef Lillian E. Rushfeldt presenterte et utvalg nyere skjønnlitteratur av samiske forfattere eller med samisk innhold. Til slutt var det visning av samekofter fra forskjellige deler av landet. Publikum var lydhørt og interessert og kom med spørsmål underveis, noe som bidro til at det ble en underholdende og opplysende kveld, som en av tilhørerne uttrykte det.