600 ansatte skal jobbe med tilkoblingen på Aibel Haugesund. Foto: Aibel
600 ansatte skal jobbe med tilkoblingen på Aibel Haugesund. Foto: Aibel

Gode nyheter for mange i Aibel

Aibel er i dag tildelt kontrakten for oppkopling av boreplattformen på Sverdrup-feltet. Kontraktsverdien er på nærmere 400 millioner kroner. I tillegg har kontrakten opsjon på oppkopling av to andre plattformer.

– Dette er et viktig oppdrag for Aibel. Vi har jobbet målrettet og hardt for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et stramt marked, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Det var Statoil som tildelte kontrakten i dag på vegne av partnerne i Johan Sverdrup-lisensen. Oppdraget går ut på å forberede og gjennomføre selve oppkoplingen av den nye boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Prosjektet inkluderer også oppkopling av plattformens systemer mot understell og to gangbruer, spleising av høyspentkabler samt oppkopling av en midlertidig hotellplattform. I tillegg vil Aibel assistere Statoil med utprøving (commissioning) og oppstart offshore.

Haugesund
Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra Aibels kontor i Haugesund. På verftet i Haugesund pågår også byggingen av selve boreplattformen, et prosjekt som nå er mer enn halvveis ferdig. Konsernsjef Mads Andersen ser det som en tillitserklæring at Aibel får en utvidet rolle i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

– Vi ser fram til å utvide samarbeidet med Statoil. Vi er for øyeblikket i ferd med å avslutte et liknende oppdrag og går dermed inn i prosjektet med best mulig utgangspunkt. Grunnbemanningen er på plass, vi har et operativt team og ferske erfaringer, sier han.

Inntil 600 medarbeidere
Prosjektets første fase vil være preget av forberedende aktiviteter, hvor det blir lagt opp til et tett samarbeid med boreplattformprosjektet. Dekket til boreplattformen skal være ferdig sammenstilt og klar for installasjon våren 2018. Da starter en intensiv offshorefase for Aibels mannskap, som vil bestå av opp mot 600 medarbeidere i rotasjon fram mot sommeren 2019.

Kontrakten med Statoil har også opsjoner på oppkopling av prosessplattformen og boligplattformen, som begge er under bygging til Johan Sverdrup-feltet.