Trygdesvindel for 22 mill

Det ble registrert trygdesvindel for 22 millioner kroner i Rogaland i 2016.

Til sammen 88 personer er anmeldt. Mest svindel er det av stønader som skal hjelpe folk i arbeid.

Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) topper statistikken. Stønadene skal hjelpe brukere å komme i arbeid. Hele 79 personer er anmeldt for svindel av disse stønadene for til sammen 15,8 millioner kroner. Svært mange av de anmeldte har vært i jobb uten å melde i fra til NAV.
– Det er alvorlig når noen misbruker velferdsgoder til egen vinning. De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll vest, Gerda Baustad Sirnes.

Lege anmeldt for 4 millioner
Den største saken på landsbasis er fra Rogaland og gjelder svindel av 4,1 millioner kroner. Legen, som var fratatt autorisasjonen, skal ha fått NAV til å utbetale sykepenger til pasienter ved å sende inn erklæringer i en annen leges navn. På den måten skal han ha opprettholdt drift av legekontoret.
– Leger og behandlere er sentrale for å opprettholde tilliten til velferdssystemet. Derfor er det svært alvorlig når leger misbruker rollen sin eller bryter tilliten, sier Sirnes.

Trygdesvindel i arbeidslivet
En annen stor sak gjelder svindel av sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for 1,7 millioner kroner. Mannen har både jobbet svart og mottatt stønader fra NAV. Saken er avdekket gjennom A-krim Rogaland.

NAV jobber tett med politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten mot kriminalitet i arbeidslivet. Felles kontroller og tverretatlige samarbeid skal blant annet bidra til å avdekke trygdesvindel
og uregistrert arbeid.
– Gjennom samarbeidet kommer det fram saker vi neppe hadde avdekket alene. Mange av disse omfatter svindel fra flere offentlige etater. Det er klare gevinster ved å jobbe mer tverretatlig, sier Sirnes.

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.