Det ser ut til at legekontoret kjem til å bli på Nedstrand. Saka er no under politisk behandling. 
Foto: Reidar Nymark
Det ser ut til at legekontoret kjem til å bli på Nedstrand. Saka er no under politisk behandling.

Fastlegen blir på Nedstrand

Alt tyder på at fastlegekontoret på Nedstrand får bli. I går stemte levekårsutvalet for å behalde hjemmelen i bygda.

Fastlegehjemmelen på Nedstrand skal betene pasientar på Nedstrand i det omfang det er pasientgrunnlag for, kjem det fram i saka.
Resterande kapasitet som manglar på full vekes verksemd, kan nyttast ved eit utekontor i kontorfellesskap med andre legar i kommunen. Kommunen skal dekke utgiftene med drift av utekontoret seier vedtaket.
Saka blei også behandla i eldrerådet denne veka, og dei slutta seg einstemmig til rådmannen sitt framlegg til vedtak.
I neste omgang er det formannskapet og kommunestyret som skal gjere vedtak.

Les heile saka i papiravisa.