Tre kampklare kvinner tar kreftsaka på alvor. Frå venstre Torunn Askeland, Maria Revheim og Ann-Kristin Berge Dahle.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tre kampklare kvinner tar kreftsaka på alvor. Frå venstre Torunn Askeland, Maria Revheim og Ann-Kristin Berge Dahle.

God erfaring gir full stilling

Erfaringane med ein kreftkoordinator i Tysvær har gitt så gode resultat at ein nå har dobla storleiken på stillinga.

Maria Revheim er ny kreftkoordinator i Tysvær kommune ein jobb ho allereie har fått prøvd ut ei stund, men som ho ser fram til å utvikle vidare.
– Det var ein testperiode støtta av Kreftforeininga som nå er over. Resultatet av den var så positive at kommunen nå har gjort det om til ein 100 prosent stilling. Dette skal vere eit lågterskeltilbod for alle i kommunen, og me veit at kreft rammar både gammal og ung. Me skal gi informasjon, råd og vegleiing om både sjukdom og rettar som ein har. Spennande utfordring, seier Revheim.

les heile saka i papiravisa