Hege har vore på toppen av fleire konkurransar med kornetten sin saman med ulike korps. Snart legg ho utsikta over Skjoldastraumen bak seg for eit år, men ho vil tilbake å busette seg på Vestlandet.
Hege har vore på toppen av fleire konkurransar med kornetten sin saman med ulike korps. Snart legg ho utsikta over Skjoldastraumen bak seg for eit år, men ho vil tilbake å busette seg på Vestlandet.

Speler etter eigne noter

Kornetten har gitt Hege Øvrebø nye vener, store augneblikar og mestringskjensle. Ho har nådd langt med spelinga si, og nå ventar nye tonar på å bli spelt på New Zealand.

Hege byr på ein kopp te. Yorkshire te, for å vere presis. I ei skuffe på kjøkkenet heime hos foreldra i Skjoldastraumen har ho samla ein heil pose med den engelske teen.
– Eg måtte hamstre då eg flytta frå Manchester, seier ho, og heller mjølk i tekoppane.
Sidan juni har ho budd heime i Straumen, etter at ho var ferdig med bachelor i sosiologi ved University of Manchester. Ho har rett nok vore nokre månader på New Zealand for å besøke kjærasten Kyle, men basen har ho hatt hos foreldra. Nå er bagen til Hege pakka igjen, og denne gongen er det nettopp New Zealand som står på biletten.
– Mamma og pappa synest det var langt då eg budde i Manchester. Nå skal eg altså flytte så langt vekk som det overhovudet er mogleg, ler Hege, og slenger seg ned i sofaen med tekoppen mellom hendene.

Ho er vekas portrett i papiravisa