Nye regler for jakt blir innført 1. april.
Nye regler for jakt blir innført 1. april.

Elgjakt fram til jul

Med de nye jakttidene har du nå muligheten til å felle elg helt fram til lille julaften – i hele landet.

Fra 1. april i år blir det innført nye jakttider. Den største endringen som angår flest nordmenn handler om elgjakta. Lokale og ofte begrensede jakttider for elg erstattes nå av et utvidet, nasjonalt vindu for elgjakt.

Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene, og Norges Jeger- og Fiskerforbund har vært med på høringen som ligger til grunn for endringene.

Enhetlig jakttid
Kanskje må vi omskrive Prøysen heretter og ta inn elgjakta blant førjulssysler som gulvvask, vedsjauing, fuglemating og pynting av juletre.

Det åpnes nemlig for elgjakt over hele landet fra 25. september til 23. desember. Du kan altså ta med deg både elg og juletre hjem fra skogen helt fram til lille julaften – med visse unntak:

I finnmarkskommunene Karasjok og Kautokeino er det åpent for elgjakt fra 1. september. Miljødirektoratet åpner også for at kommunene kan søke fylkeskommunen om å innskrenke elgjakten av hensyn til andre utmarksbrukere. Fylkeskommunen gis anledning til å utsette starten av elgjakten til 5. oktober, og framskynde slutten av elgjakttiden til 30. november eller 31. oktober.

Den utvidede perioden for elgjakt er en gladnyhet for mange grunneiere og elgjegere. Det kan imidlertid samtidig være en utfordring for småviltjegerne, som enkelte steder har vært utelukket fra jaktområdene under elgjaktsesongen. Norges Jeger- og Fiskerforbund har tradisjonelt vært positivt innstilt til samjakt, men har gjentatte ganger påpekt behov for klare krav og ordninger som sikrer at det praktiseres samjakt. NJFF anmoder om at man søker gode løsninger lokalt. Det er plass til alle!

Rypejakt som før
Et av høringsforslagene som møtte mest motstand var å innskrenke rypejakta, fra slutten av februar til 23. desember, som følge av nedgang i bestandene de siste årene.

NJFF og de store grunneierne Statskog, Fjellstyresambandet, Finnmarks-eiendommen, Norskog og Skogeierforbundet var alle negative til forslaget, og mente at det fantes gode verktøyo og alternativer for å ivareta vårt mest populære småvilt når jegerne og grunneierne bare er enige om det. Miljødirektoratet har fornuftig nok lyttet til innvendingene og opprettholdt den eksisterende jakttiden for rype. NJFF har tillit til at den lokale forvaltningen ivaretar rypa på en fornuftig måte.

Vaskebjørn-nytt
Blant de mer kuriøse endringene i jakttidene er at vaskebjørn har kommet inn på lista. Her åpnes det opp for helårsjakt.
Men finnes det faktisk vaskebjørn i Norge? Nei, det gjør i utgangspunktet ikke det. Og det er hele poenget: Dessverre forkommer det ulovlig import av arter som vaskebjørn. Skadepotensialet er stort om slike får etablere seg i norsk natur. Vaskebjørn, som er en amerikansk art, kommer derfor inn på lista over fremmede arter med jakttid hele året.