Arbeidsløysa i Rogaland januar 2015 til februar 2017
Arbeidsløysa i Rogaland januar 2015 til februar 2017

Færre uten arbeid

Hovedtrekkene for Nord-Rogaland er at ledigheten går litt ned, langtidsledigheten øker, antall varsel om permittering/oppsigelse er færre og utlyste stillinger er flere. For Tysvær er tallene basert på fjoråret svært positive.

– Antallet helt ledige går ned i alle kommunene i Nord-Rogaland dersom man sammenligner med forrige mnd. Sammenligner man med samme mnd i fjor, så går ledigheten også ned i alle kommuner unntatt Suldal og Vindafjord. Suldal har likevel svært lav ledighet (blant kommunene med lavest ledighet i landet) – noe de har utmerket seg med gjennom hele denne utfordrende perioden. Vindafjord hadde i fjor på denne tiden 2,6% ledighet mens de nå i år har 4,0 % ledighet så de har hatt en større økning i sin ledighet, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.
I tysvær er det nå 112 helt ledige. Det er 1,0 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 51 fra året før, noe som er 31 prosent nedgang.
– Også når vi ser på bruttoledigheten (de helt ledige + de på tiltak), så har vi i sum 54 personer mindre som er ledige i Nord Rogaland. Nedgangen er hovedsakelig i Tysvær og Haugesund – mens de andre kommunene ligger relativt jevnt med forrige mnd. Så dette er ikke noen stor bevegelse – men likevel en bevegelse som går i riktig retning. Og det er positivt, sier Elisabeth Lie Nilsen.
14 700 rogalendinger står uten jobb i februar. Dette gir en bruttoarbeidsledighet på 5,6 prosent, det høyeste i landet.
Det er for tiden 52 ledige stillinger i Tysvær.