Nå blir det nye kontroller for å sjekke om sjåfører og passasjerer bruker belte i busser der det er tilgjengelig. Foto: Knut Opeide
Nå blir det nye kontroller for å sjekke om sjåfører og passasjerer bruker belte i busser der det er tilgjengelig. Foto: Knut Opeide

Skal sjekke beltebruken i busser

Denne uka kontrollerer Statens vegvesen igjen beltebruk i busser over hele landet. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1.500 kroner.

Under tilsvarende kontroller i fjor høst ble 171 ilagt gebyr.
– Å bruke belte i buss er en livredder, både for din egen del og for dine medpassasjerer. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Flere bruker beltet
Andelen som bruker belte i buss øker. De fleste er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert.
– Dette er en positiv tendens. Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken. Vi har heldigvis få ulykker i buss, men skadepotensialet er stort om noe skulle skje, sier Lutnæs.
Ni mennesker ble drept i bussulykker i tidsrommet 2014 til 2016. Flere av de omkomne kunne reddet livet om beltet var på. De mest alvorlige bussulykkene har vært i busser der det har vært belter, men der de dessverre ikke var i bruk.

Ditt klikk smitter!
– Ditt klikk når du fester beltet, kan få sidemannen eller hun som sitter bak deg til å gjøre det samme. I ytterste konsekvens kan det redde livet ditt eller hindre at du skader de du reiser sammen med, sier Lutnæs.
Hele 7 av 10 unge under 30 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. Noen er redde for å virke som petimetere eller «nerdete», mens andre ikke ønsker å skille seg ut blant medpassasjerer som ikke har på seg belte.
I alle aldersgrupper, ikke bare de yngste, ser det ut til å være et indirekte sosialt press som vi lar oss påvirke av. Vi skuler på hverandre, tør ikke helt gi blaffen i hva andre måtte mene og tenke, er redd for å komme borti sidemannen når beltet skal på og av.
– Her har vi alle et ansvar for å gå foran som gode eksempler, oppfordrer Lutnæs.

Ikke belter i alle busser
Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Busstyper uten krav til belte og med ståplasser, er ment for lavere hastigheter og med hyppige av- og påstigninger. Regelverket er likt i hele Europa.
Men til tross for at det er belter i stadig flere busser, oppleves bussen fortsatt som en «frisone» for beltebruk.
– Bruk belte hver gang du kan! At ikke alle busser har belte, kan ikke hindre oss fra å fortelle hvor viktig det er å huske beltet når du har det tilgjengelig, sier Ingrid Heggebø Lutnæs.
NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnere i arbeidet med beltebruk i buss.