Redaktør Alf-Einar Kvalavåg ser fram til å snakke med Kari Hilde Hodne French om boka hennar «Dødsdømt i Kongo; kampen for friheten». 
Foto: Mona Terjesen
Demostrantane var godt synlege på utsida av Festiviteten. Dei hadde møtt opp frå heile Tysvær.

Nytt kristeleg parti

– Krf har svelgt for mange kamelar. Me ønsker å bygge opp fedrelandet på Bibelens grunnverdiar og Guds ord, fortel Magne Monsen. Fredag stod han og Leif Holgersen på stand for det nystarta partiet «Verdipartiet» i Aksdalsenteret.

– No samlar me inn underskrifter, slik at me kan stille til val, fortel Magne og viser oss ei oversikt.
For at Verdipartiet skal kunne stille liste ved Stortingsvalet i Rogaland neste år, trenger dei 500 underskrifter innan mars månad.
– Me har passert 300, og trenger 200 til. Det håper me at me skal klare. Me kjemt til å nytte tida godt ved å stå på standar ulike stader i fylket, opplyse om partiet og kva me står for og forhåpentlegvis også rekruttere nokre nye medlemmar, seier Magne.
I dag består partiet av 36 medlemmar. Underskriftene som dei no samlar inn er ikkje medlemmar, men støtte – slik at partiet skal få delta i valet.

Les meir i papirutgåva på torsdag…