Årsmøte i Rogaland AP

Rogaland Arbeiderparti har denne helgen holdt vårt ordinære årsmøte, i Haugesund.

Årsmøtet er vårt største politiske verksted. Denne helgen har vi debattert og vedtatt ny politikk, hvor mye skal også sendes til landsmøtet. Nederst i denne pressemeldingen ligger en enkel oversikt over noe av helgens vedtatte politikk.

Valg:
Stanley Wirak ble valgt som leder.
Ragnhild Bjerkvik og Jone Laursen ble valgt som første- og andre nestleder.
Deretter ble Siv-Len Strandskog valgt som leder av Kvinnenettverket, Tom Kalsås som studieleder, og Tone Elin Berge og Alan G. Thompson som styremedlemmer.

– Tusen takk for tilliten! Jeg er stolt over å få muligheten til å lede Rogaland Arbeiderparti sammen med det nyvalgte styret, og hele det store laget som Rogaland Arbeiderparti er, så skal vi sammen jobbe for en ny Ap-styrt regjering, sa Wirak da han var valgt.
Og fortsatte:
Vi har en regjering som ikke har tatt Rogaland og Vestlandets utfordringer på alvorlig nok, vi har fortsatt en altfor høy arbeidsledighet, som har medført at flere familiers liv har blitt snudd på hodet, og vi risikerer å miste helt nødvendig kompetanse og arbeidskraft. Det er ikke lenger en prioritering for denne regjeringen å få folk i arbeid i Rogaland.
Derfor vil vår jobb nummer én, være nettopp å legge til rette for hele og trygge arbeidsplasser. Denne tryggheten er nå truet i deler av arbeidslivet, med dagens H, og FrP regjering.
Vi er også i et valgår, og jeg gleder meg til valgkampen med A-laget med Hadia på topp, sier Wirak.

Styret i Rogaland Arbeiderparti 2017 – 2019
Leder Stanley Wirak , Sandnes
1. Nestleder Torstein Tvedt Solberg, Stavanger
2. Nestleder Hege Haukeland Liadal, Haugesund
Studieleder Tom Kalsås, Gjesdal
Kvinnenettverket: Siv-Len Strandskog, Sola
Medlem: Tone Elin Berge, Hå
Medlem: Alan G. Thompson, Sauda
AUF: Julia Wong, Sandnes

Vara:
1. Lin Veronica Jakobsen, Hjelmeland
2. Karl Gjedrem, Bjerkreim
3. Tove Elise O. Frøland, Vindafjord
4. Thomas Godfrey,Tysvær
5. Annelin Tangen, Sandnes

Landsstyret:.
Stanley Wirak og Ragnhild Bjerkvik