Rogaland KrF krever flere læreplasser

Tall fra utdanningsdirektoratet viser at 800 elever ble stående igjen uten læreplass i Rogaland i fjor. På landsbasis var dette tallet nærmere 9000.

Rogaland KrF ser på mangelen av læreplasser som en av de største samfunnsutfordringene vi står ovenfor i dag. Målet vi jobber etter er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats mellom arbeidsliv og utdanningsmyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi ser at mye av ansvaret ligger på den enkelte bedrift, kommune og statlig virksomhet, men vet at det er avgjørende at Stortinget legger de riktige føringene.

Et virkemiddel vi vet virker er å øke lærlingtilskuddet, altså en belønning arbeidsgiver får av staten for hver lærekontrakt. Siden 2013 har KrF gått i bresjen for å øke denne tilskuddsordningen, og sammen med Venstre og regjeringen har dette tilskuddet blitt økt seks ganger, med totalt 17 500 kr per kontrakt. Likevel er fremdeles tilskuddet lavere enn prisen på en tilsvarende skoleplass.

Statistisk sentralbyrå melder at det om ti år vil det være behov for 90 000 flere fagarbeidere i landet vårt. Samtidig ser vi altså at mange unge som ønsker en fagutdanning ikke får læreplass. Rogaland KrF mener derfor at lærlingtilskuddet i starten av læreperioden bør være like høyt som det offentlige tilskuddet til en skoleplass i den videregående skolen.

Oddny Helen Turøy, 1. nestleder i Rogaland KrF