Ketil Solvik Olsen var i Aksdal og fortalte om E134. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Ketil Solvik Olsen var i Aksdal og fortalte om E134. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

– Ingen nye tunneler over fjellet i de første 6 årene

E134 skyves ut i tid i ny Nasjonal transportplan. E134 er ikke prioritert før i andre periode i NTP, altså etter at planen er revidert nok en gang.

Det har lenge vært knyttet stor spenning til lanseringen av den fullstendige versjonen av den nye Nasjonal transportplan (NTP). Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varslet tidlig at NTP ville bli lansert før påske, men allerede mandag 27. februar begynte ryktene å svirre om at regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre hadde blitt enige om planen. Ryktene ble riktignok dementert tidlig dagen etter, men det gikk ikke lang tid før detaljer fra planen begynte å «lekke» ut til pressen.

Fra lokalt hold har den mest intense neglebitingen vært knyttet til E134, og da spesielt strekningen Seljestad-Røldal og videre over Haukelifjell. Hovedveien mellom Oslo og Haugesund har foreløpig glimret med sitt fravær fra «lekkasjene», men onsdag 29. mars var turen endelig kommet til E134.

Nyhetene Solvik-Olsen presenterte i Aksdal onsdag formiddag var kanskje ikke så overraskende tatt i betraktning at regjeringen allerede har sagt at de vil prioritere hele fire fjelloverganger istedenfor de to som Statens vegvesen anbefalte, men de var likevel skuffende. E134 er ikke prioritert før i andre periode i NTP, altså etter at planen er revidert nok en gang. Det betyr at det ikke blir noen ressurser til tunnelene i den første 6 årsperioden.

– Målet vårt har hele tiden vært å få delprosjektet Seljestad-Røldal med i første periode i NTP (2020/21). Når vi i dag hører at prosjektet først vil bli gitt oppstart inn i 2. periode (2024) vil dette være svært uheldig, slik vi ser det. Det går imot anbefalingene fra Statens Vegvesen for ett år siden. Alt som blir skjøvet utover i tid blir gjenstand for nye prioriteringsrunder og politiske omkamper når neste NTP skal hamres ut, sier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

– Når også tunnelene mellom Røldal-Vågslid først ligger inne inn mot slutten av perioden, lover ikke dette bra. Det skal bli interessant å se hvor store ressurser det planlegges reelt sett inn til de aktuelle prosjektene. Det blir nå svært viktig å jobbe aktivt opp mot Stortingspolitikerne før endelig behandling av NTP i juni, og den innsatsen bør komme fra hele landsdelen som nå står bak kravene om vintersikker vei over fjellet langs E134 som fra fageteaten Statens Vegvesen, har blitt kalkulert til det mest lønnsomme prosjektet i øst-vest-utredningen, fortsetter Karlsen.

Senest i februar hadde prosjektgruppen med E134 Haukelivegen AS, Haugesundregionens Næringsforening og Haugaland Vekst sammen med NHO og LO i Rogaland, et møte i Oslo med representanter fra bl.a. stortingsbenkene fra Rogaland, Hordaland, Telemark og Buskerud for å «selge inn» behovet for vintersikker vei over fjellet, og spesielt ny tunnel på strekningen Seljestad-Røldal.

– Prosjektgruppen har sørget for at 18 næringsorganisasjoner og regionråd i Bergen, Haugesund og Stavanger på vestsiden av Haukelifjell og Grenland, Notodden og Kongsberg på østsiden har kommet med en samlet uttalelse om at vintersikkerheten på E134 må bedres gjennom nye tunneler nå. De har derfor gått inn for at det gryteklare prosjektet Seljestad-Røldal må få byggestart i 2020/21 og en totalfinansiering som muliggjør en optimal byggeprosess. Videre samlet vi ordførere i 37 kommuner i Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Telemark og Buskerud i en kraftfull markering om at prosjektet Seljestad-Røldal må få byggestart i første fireårsperiode av NTP, og at hele strekningen Seljestad-Røldal-Vågslid må få en totalfinansiering som muliggjør ferdigstilling i løpet av transportplanperioden. Dette har da ikke blitt prioritert av regjeringen foreløpig, avslutter en skuffet Karlsen.

NTP er en plan som skisserer opp transportinvesteringer i Norge 12 år fram i tid, men den revideres hvert fjerde år.

Totalrammen for NTP er forventet å komme opp i rundt 1.000 milliarder, altså tett opp mot en billion kroner.