Havaristen Tide Carrier blir dyttet til kai på Gismarvik. Foto: Onar Jøsang/Kystverket
Miljødirektoratet pålegger Harrier (tidligere Tide Carrier) å bli liggende i Gismarvik havn. Foto: Onar Jøsang/Kystverket

Blir liggende på Gismarvik

Miljødirektoratet pålegger Harrier (tidligere Tide Carrier) å bli liggende i Gismarvik havn til det er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphugging og større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.

– Det er ulovlig å eksportere farlig avfall ut av Norge uten tillatelse fra myndighetene i både eksport- og importlandet, og det er krav om at avfallet skal behandles på en miljømessig god måte. Utrangerte skip og farlig avfall er omfattet av avtaleverket, og det er blant annet ulovlig å sende farlig avfall ut av OECD-området, skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider.
Lasteskipet Tide Carrier, som siden har skiftet navn til Harrier, fikk motorstopp utenfor Jæren 22. februar. Kystverket iverksatte en statlig redningsaksjon, og skipet ble slept til Gismarvik havn hvor det har ligget siden 23. februar.

Les hele saken her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/April-2017/Miljodirektoratet-palegger-Harrier-a-bli-i-Norge/