Fra venstre: administrerende direktør i Brakar Terje Sundfjord, administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken, strategi og utviklingssjef i Kolumbus Audun Solheim, administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen og direktør Østfold Kollektivtrafikk Børre Johnsen signerer samarbeidsavtalen. Foto: Kolumbus
Fra venstre: administrerende direktør i Brakar Terje Sundfjord, administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken, strategi og utviklingssjef i Kolumbus Audun Solheim, administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen og direktør Østfold Kollektivtrafikk Børre Johnsen signerer samarbeidsavtalen. Foto: Kolumbus

Kolumbus er pådriver for felles billettsystem

Innen året er omme blir det raskere og enklere å vise mobilbilletten på Kolumbus’ busser. Et samarbeid med andre kollektivselskaper i Norge gir en ny og bedre billettapp.

Kollektivselskapene som har ansvaret for kollektivtrafikken i Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold, har inngått en samarbeidsavtale om videreutvikling av mobilbillett i disse regionene. Samarbeidet omfatter etablering av en felles teknisk plattform for mobil billettløsning, som bygger på Ruters mobilbillett. Samarbeid om en teknisk plattform er avgjørende for å gi kunden en mer sømløs reise. Denne avtalen er derfor første skritt på veien mot felles mobilbillett.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet som nå er etablert. Det betyr at vi vil kunne tilby en enda bedre billettapp til kundenen våre før året er omme. Den nye appen vi utvikler sammen med blant andre Ruter har flere fordeler. Den vil laste raskere og gi mulighet for å vise billetten på bussen uten å være koblet til internett, forteller kommunikasjonssjef i Kolumbus, Elisabeth Tostensen.

Gjør det enklere å reise kollektivt
Et helt sentralt mål med samarbeidet er å utnytte felles kompetanse og erfaringsutveksling til å gjøre kollektivtilbudet bedre ved at selskapene lærer av hverandre og gjenbruker gode ideer, tjenester og løsninger. Kolumbus er pådriver for innovasjon i kollektivtrafikken og tror at vi kan få enda mer brukervennlige systemer gjennom felles anskaffelser.

– Dette er et veldig spennende samarbeid. For reisende spiller det liten rolle hvilket fylke eller selskap som er ansvarlig for å kjøre bussene. Med moderne mobiltelefoner og mobilbillett ligger alt til rette for å gjøre kollektivreisen enklere for folk, sier Tostensen.

Videreutvikler Ruters billettapp
Samarbeidet baseres på å bruke Ruters eksisterende app og baksystemer, med grafiske og innholdsmessige tilpasninger for eksempelvis logoer og holdeplassdata for hvert kollektivselskap.

– Det vil også bli mulig å betale med flere nye betalingsmetoder og en kan sende billettene sine til andre, noe som for eksempel er greit når en skal kjøpe bussbilletter til barna, sier Tostensen.

.

Fakta om samarbeidsavtalen

• Dette er en offentlig-offentlig samarbeidsavtale som er inngått mellom Kolumbus AS (Rogaland), Brakar AS (Buskerud), Agder kollektivtrafikk AS (Agder), Østfold kollektivtrafikk (Østfold) og Ruter AS (Oslo og Akershus) om felles utføring av tjenester for billettsalg og billetthåndtering.
• Partene administrerer kollektivtransporten i sine regioner, som en offentlig oppgave.
• For å nå nasjonale mål gjennom en effektiv og miljøvennlig persontransport og varestrøm, har partene identifisert felles utfordringer og muligheter i å tilby de reisende felles tjenester for billetthåndtering og tilhørende tjenester.
• Samarbeidsavtalen gjelder i første fase etablering av en felles mobil billettløsning, og vil etter hvert også omfatte felles anskaffelser.
• Det skal utvikles en samarbeidsversjon basert på Ruters eksisterende billettapp som er utviklet for Android- og iOS-baserte smarttelefoner.
• Felles baksystemer i samarbeidsappen integreres via integrasjonsplattformen SAPI. SAPI sørger for datautveksling mellom ulike systemer, som også beregner pris på kundens reise. Partene vil utvikle en egen modul for prisberegning, basert på gjeldende pris- og sonestruktur for hvert enkelt kollektivselskap.
• Systemet er i sin helhet koblet opp mot nasjonal Ordredatabase (NOD).
• Den offentlig-offentlig samarbeidsavtalen er ikke omfattet av anskaffelsesregelverkets krav om kunngjøring og konkurranseutsetting.
• Avtalen er ikke av kommersiell art, og ingen av aktivitetene som samarbeidet omfatter blir utført for andre enn partene.
• Det er lagt opp til at samarbeidet kan utvides til flere tjenester og at flere administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk kan tre inn i samarbeidet etter hvert