Bill Clinton er leder i velforeningen og viste representanter fra teknisk utvalg grillhytta som er ulovlig satt opp. Inntil nå. Fra venstre: Bjørn Bruaset, Terje Knoff, Åsmund Sandvik og Clinton. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det var omvisning i grillhytten i april. Bill Clinton er leder i velforeningen og viste representanter fra teknisk utvalg grillhytta som er ulovlig satt opp. Inntil nå. Fra venstre: Bjørn Bruaset, Terje Knoff, Åsmund Sandvik og Clinton. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Slipper å rive grillhuset

Velforeningene på Nappatjørn har fått et flott grillhus, som allerede er mye i bruk, og til stor glede for innbyggerne der. Det var bare en hake ved prosjektet. Det var ikke godkjent. Ikke før nå i ettermiddag.

Da teknisk utvalg var i grillhuset i dag morges møtte de leder i velforeningen Bill Clinton. Han la seg flat på vegne av velforeningen og fortalt hvorfor det hadde gått galt i prosessen, og hvorfor det ikke var søkt.
– Det er mye her som har blitt misforstått og det har aldri vært målet å lure seg til noe bygg. Dette er et område som er mye i bruk både av liten og stor. Vi er heller ikke i mål med utbyggingen som vi få flere oppgradringer i årene som kommer, sa Clinton og viste politikerne og flere fra administrasjonen det i overkant 100 kvadratmeter store bygget.
– Vi tar med oss det du sier og tar opp saken i vårt møte i dag. Jeg tror det var greit for alle i utvalget å få se dette på nært hold, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til, sa leiar Terje Knoff.

Risikerer bot
To timer senere var det avstemming i teknisk utvalg. Rådmannen hadde gått inn for å gi dispensasjon, men den gikk ikke politikerne inn for uten en viss skepsis.
– Om vi skal gå inn for dette må det i alle fall komme et krystallklart signal til andre, både lag og private, om at en har alt på plass før en starter byggearbeid. Derfor vil vi oversende en henstilling til administrasjonen om å vurdere om det har skal gis en bot, sa flere av representantene.
Til slutt gikk alle enstemmig inn for å gi dispensasjon, og en vurdering av bot. Hvor aktuelt det er i denne saken er vanskelig å si, men det er ikke noen selvfølge at det blir den ene eller andre veien. At det ikke blir bot kan reddes inn av at området er regulert til formålet, at grillhytta er åpen for alle, og at det var uklart hvor vidt kommunen har spilt en passiv rolle i saken. Blir velforeningen ilagt en bot er det fra 10.000 kroner og oppover.
– Jeg tror det er et godt signal vi nå gir. I tillegg tror jeg det er en svært klok avgjørelse at vi ikke foreslår å rive hytta. Det hadde ingen vært tjent med, avsluttet Terje Knoff.