Har du ikke lærling, sier du?

De 2 182 unge som nå svarer med å satse på en fagutdanning, fortjener derfor i sannhet å få det! Enten dette er innen elektrofag, innen teknikk og industriell produksjon, barne- og ungdomsfaget, tømrer, matfaget eller helsefaget.

For, våren er ikke bare tiden for valg av studieretning i videregående skole. Det er også tiden for elever som nå avslutter VG2 og søker læreplass. Eller å få ferdigstilt læringen, som vi liker å si.
Historien har imidlertid en lei tendens til å gjenta seg. Og det gjelder også våre mange virksomheter sin evne, eller vilje, til å ta inn i lære de som blir våre nye fagfolk.
Vi har selvsagt stor forståelse for at vi har gjennomlevd en vanskelig periode med hensyn til økonomiske realiteter. Men vi mener at det må være mulig å ha både den korte og lange tanken i hodet. Slik som «tidene» har vært, har nøling med å ta et langsiktig ansvar ført til at vi ser en uheldig vridning bort fra fag, som det fremover vil være stor etterspørsel etter.
Det er derfor grunn til å være urolig over utviklingen:
• Andelen av bedrifter som har status som «Godkjente lærebedrift», er lav. Selv om vårt fylke tradisjonelt har toppet den nasjonale statistikken, er det et svært lavt antall lærebedrifter også hos oss.
• Antallet lærekontrakter ble redusert med 522 i Rogaland fra 2015 til 2016!
• 1. januar ble det innført nye forskrifter om krav til lærling ved offentlige anbud. Dette innebærer at de som fremover vil gi anbud til det offentlige, må kunne dokumentere et visst minimum antall lærlinger etter tildeling. I oversikten over medlemsbedriftene i Opplæringskontoret for Bygg og Anlegg, som organiserer lærlingeordning for praktisk talt alle bedriftene innen dette fagområdet i Rogaland, har kun 48 % nord for Boknafjorden lærlinger og 52% sør for.
• Hjelpen som vi har fått fra blant Polen, Baltikum, Sverige og Danmark, er i ferd med å forsvinne; behovet for kvalifisert arbeidskraft øker i deres egne hjemland.
• Signalene som kommer om usikkerhet fra privat og offentlig virksomhet, har resultert i at ungdommens viktigste rådgiver, mor og far, nøler med å sende «ungene inn i usikre yrker …»
• Også næringslivet og offentlig virksomhet må etterleve budskapet om at «dine handlinger trumfer det du sier».
Dette er bakgrunnen for at LO Rogaland, NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser både gjennom etablerte lærebedrifter og for å stimulere til at flere velger å bli godkjent som lærebedrift.
Fordi vi trenger fagfolk, og fordi disse unge fortjener det!

Hallvard Ween,
prosjektleder «Læreplass 2017»