Prisen ble tatt imot av kystlaget leder gjennom mange år, Trond Martinsen. Foto: Bente Foldvik
Prisen ble tatt imot av kystlaget leder gjennom mange år, Trond Martinsen. Foto: Bente Foldvik

Leirong fikk fortjent pris

Leirong Kystlag ble tildelt hedersbevisningen Kystlagsprisen for 2016 under Forbundet KYSTENs landsmøte i Norheimsund i helgen.

Fra begrunnelsen: Leirong kystlag har utmerket seg som et vitalt kystlag med stor arbeidskapasitet og jevnt høyt aktivitetsnivå. De har deltatt på mange store arrangementer og har utmerket seg med sin arbeidsinnsats og store engasjement.
Prisen ble tatt imot av kystlaget leder gjennom mange år, Trond Martinsen.
Leirong kystlag disponerer hele åtte båter, blant annet Sandsgaar, en motoråttring, en nordlandsbåt, og en lystbåt på 26 fot bygget tidlig 1900 er blant dem. Båtene brukes aktivt, og mange har lært å seile gjennom kystlaget.
Laget deltar aktivt på stevner og arrangementer, og reiser gjerne langt for å være der folk samles om kystkultur. I 2016 var de del av Forbundet KYSTENs deltakelse på Nordisk kystkulturfestival på Færøyene, og de har også tidligere bidratt som formidlere av norsk kystkultur på internasjonale festivaler.
Leirong kystlag ble stiftet i 1999 og har for tiden 110 medlemmer. Kystlaget fikk for noen år tilbake overta en tidligere barneskole, som består av et hovedbygg og to uthus på tilsammen 1700 kvadratmeter. Anlegget kalles nå Nedstrand Kystkultursenter.
Forbundet KYSTEN deler årlig ut kystlagsprisen til ett av sine lokallag som ut fra sine premisser har gjort seg bemerket med sitt arbeid for kystkulturen. Det betyr at det ikke er størrelsen på laget som avgjør, men den aktivitet de legger for dagen når det gjelder å bevare kystkulturen og få med seg nye medlemmer til kystlagsarbeid. Prisen ble overrakt av nestleder i Forbundet KYSTEN, Tove Aurdal Hjellnes.
Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 126 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.