Monica Thorsen, Eivind Kallevik, Thor Magnar Thorsen, Egil Houeland
Radio 102 når stadig en stor gruppe med lyttere. De frykter ikke Dab, men heller tvert i mot. Fra venstre: Monica Thorsen, Eivind Kallevik, Thor Magnar Thorsen, Egil Houeland

Radio 102 står på for stadig flere…

Til tross for at NRK og de kommersielle nasjonale radiokanalene stadig lanserer nye musikkanaler på DAB så makter de ikke å ta lytterandeler fra Radio 102, snarere tvert i mot.

På Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) siste lyttermåling som ble offentliggjort på fredag får Radio 102 en daglig lytteroppslutning på 24 %, noe som er en oppgang på et par prosent siden forrige kvartalsmåling.
I løpet av en uke er det 40 % av befolkningen i vårt dekningsområde som hører på Radio 102 og i løpet av en måned hører halvparten av alle i Haugesund og Karmøy på Radio 102 (50%),

I juni slukker NRK sine FM-sendinger i Rogaland. De riksdekkende kommersielle radiokanalene (P4 og Radio Norges kanaler) slukker sine sendinger i september. Tall fra Kantar TNS viser at P4 og Radio Norge har mistet halvparten av lytterne etter at de slukket sine sendinger på FM i Nordland i januar. Nordland var det første fylket der de riksdekkende kanalene nå kun sender på DAB. I Nordland slukket både NRK og de kommersielle kanalene samtidig. Lokalradio i Bodø her på sin side doblet sine lyttertall etter den nasjonale FM-slukkingen.

For Radio 102 er det gledelig at vi har en økning i lytteroppslutningen og god fart i riktig retning før de nasjonale kanalene forsvinner fra FM-båndet i Rogaland.
– Jeg tror kanskje ikke vi kommer til å doble lytteroppslutningen her lokalt, men at FM-slukkingen kan gi oss et ytterliggere løft er jeg helt sikker på, sier redaktør i Radio 102, Thor Magnar Thorsen.
Radio 102 sender i dag både på DAB, FM og internett og skal fortsette å sende på FM, akkurat som i dag, i minst 5 år til.
– Samtidig utbygges det lokale DAB-nettet med stadig flere sendere og vi satser på at i løpet av året vil vi ha minst like god dekning på DAB som vi har på FM, sier Thorsen.
I disse dager settes det også opp en DAB-sender på Stord og det betyr at Radio 102 i nær fremtid også blir å høre på Stord, Bømlo og i Sunnhordland.
– Dette er et område vi ikke har hatt god dekning på FM så det skal bli spennende å se om vi også kan få et visst forfeste i denne regionen, sier Thorsen videre.

(Innsendt pressemelding, Radio 102)