Slik sparer du strøm

Det er mange, og enkle måter å spare strøm på. En ny, gratis nettløsning kan hjelpe deg på vei.

Tysvær kommune informerer om en ny gratis nettløsning, som kalles Energiportalen.
– Den er for deg som vil vite mer om energiforbruket i boligen din, og få tips til hvilke tiltak som kan gjøres for å spare energi.

Prøv energiportalen her: http://tysver.energiportalen.no

– Legg inn adressen din og definer størrelsen på boligen. Deretter krysser du av for hvilke oppvarmingskilder som benyttes i boligen, hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger.
Fyll inn informasjon som antall personer i husholdningen og hvor ofte/hvor lenge hver person dusjer og antall karbad per uke. Du beskriver også innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, samt teknisk utstyr.
Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for husstanden din. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt. Velg deretter ønsket tiltak for boligen din og få et anslag for hvor mye energi og penger du kan spare per år, forklarer kommunen på sine nettsider

Videre vil du få opp en oversikt over lokale aktører som kan utføre arbeidet med varmepumpe, vegg, gulv eller vindu. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak. I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.