Elevene ved Tveit har gjort en stor innsats mot søppel.  Foto: Birgitte Haga Larsen
Elevene ved Tveit har gjort en stor innsats mot søppel. Foto: Birgitte Haga Larsen

Suksessen strandryddeaksjon Haugalandet

Første året av Strandryddeaksjon Haugalandet har vært svært vellykket. Det har vært i overkant av 80 små og store ryddeaksjoner.

Det er totalt samlet inn over 50 000 kg strandsøppel, noe som tilsvarer ca 65 kontainere med plastikk. Over 1000 personer har vært involvert, og vi tror det er ryddet om lag 25 kilometer strandlinje.
Strandryddeaksjon Haugalandets vil takke alle som har vært med å rydde, og ønsker både nye og gamle deltakere velkommen til ny innsats i 2018.
Selv om aksjonen nå er avsluttet for i år, vil det fortsatt være muligheter for hjelp med sekker, hansker og transport av avfallet for de som ønsker å rydde i sommer.
Det er i Rogaland samlet inn 64 tonn. At over 50 av dette er fra Haugalandet er svært kjekt. Totalt er det i Norge i år samlet inn ca 240 tonn. Haugalandet har altså samlet inn ca 1/5 av alt strandsøppel i Norge. (kilde: holdnorgerent.no)
Strandryddeaksjon Haugalandet vil nå fremover planlegge neste års aksjon. Vi håper på å få enda flere områder og deltagere med i 2018. Vi ønsker også å få sponsorer som kan bidra økonomisk til premiering av neste års deltagere.
Hvis det ønskes ytterligere opplysninger eller kommentarer fra media ønsker vi gjerne å gi ut dette. Det er bare til å ta kontakt.

PS: Hvis vi hadde stablet alle de 65 kontainerne oppå hverandre hadde stabelen blitt 105 meter, tre ganger høyere en masten på steinsfjellet.

Arrangører;
Rang Sells
Karmsund Havn
Friluftsrådet Vest
Tysvær kommune
Haugesund kommune
Karmøy kommune