Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland
Elisabeth Lie Nilsen, ledar NAV marknad Nord-Rogaland

Ligger under fylkesgjennomsnittet i ledighet