Etter forslag frå KRF, går teknisk utval mot kommuneleiinga - og gir ein lokal fiskar lov til å bygge hus på familien sin fritidseigedom på Nedstrand.

Teknisk utval vel å gå imot kommuneleiinga og gir ein fiskar på Nedstrand lov til å bygge bustadhus på hytteeigedomen til familien. Utvalet bestemte seg etter ei synfaring på staden. Til venstre på bildet er Anna Henriette Veim Eikje (KRF), Torunn Vestbø Gjerde (V), Lillian Vikra (AP), Terje Knoff (H) og Lars Birger Baustad (FP). Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Går mot kommuneleiinga

Etter forslag frå KRF, går teknisk utval mot kommuneleiinga – og gir ein lokal fiskar lov til å bygge hus på familien sin fritidseigedom på Nedstrand.

av Mona Terjesen

Kjøp avisa her