Teknisk utval vel å gå imot kommuneleiinga og gir ein fiskar på Nedstrand lov til å bygge bustadhus på hytteeigedomen til familien. Utvalet bestemte seg etter ei synfaring på staden. Til venstre på bildet er Anna Henriette Veim Eikje (KRF), Torunn Vestbø Gjerde (V), Lillian Vikra (AP), Terje Knoff (H) og Lars Birger Baustad (FP). 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Teknisk utval vel å gå imot kommuneleiinga og gir ein fiskar på Nedstrand lov til å bygge bustadhus på hytteeigedomen til familien. Utvalet bestemte seg etter ei synfaring på staden. Til venstre på bildet er Anna Henriette Veim Eikje (KRF), Torunn Vestbø Gjerde (V), Lillian Vikra (AP), Terje Knoff (H) og Lars Birger Baustad (FP).

Går mot kommuneleiinga