Det er ikkje ofte ein ser ein Trane i distriktet.
Det er ikkje ofte ein ser ein Trane i distriktet.

Sjå kven som gjesta Nedstrand!