Racin Tjøsvoll er en av mange politikontakter fra 15. juni. Foto: Politiet
Racin Tjøsvoll er en av mange politikontakter fra 15. juni. Foto: Politiet

Politikontaktene er på plass

Nå starter ordningen med politikontakt fullt og helt i alle kommuner. Som en del av Nærpolitireformen er det bestemt at alle kommuner skal få en såkalt politikontakt.

Fra og med torsdag 15. juni er ordningen i full gang. Politikontaktene i Sør-Vest politidistrikt ble utpekt alt for tre uker siden og har siden da brukt tid på å sette seg inn i oppdraget.

Racin Tjøsvoll, lensmann i Tysvær, er utpekt som politikontakt i Bokn og Tysvær. Han har vært lensmann i ti år, og kjenner området veldig godt.
– Politikontakten vil være et viktig middel for å videreføre den gode kontakten kommunen og politiet har, sier han.

Justisdepartement og Politidirektoratet har lagt frem krav om at politikontaktene skal være på plass inne 15. juni. De som da er utnevnt til politikontakt i Sør-Vest politidistrikt vil derfor være midlertidige, men ordningen skal være fast. De som fra starten fyller denne rollen skal altså etablere noe nytt og varig. Samhandlingen med kommunen blir sentral og derfor har det nå vært en forventningsavklaring med kommunene.

Politikontaktene får ansvar for å lage forslag til forpliktende avtale med kommunene innen 31. august.

– Jeg gleder meg til vi skal utarbeide denne avtalen sammen, sier Tjøsvoll.

Det første politikontaktene får i oppgave er å kartlegge etterretningsbildet i samarbeid med kommunen. Men hva skal så en politikontakt gjøre og hvor ofte er vedkommende disponibel for kommune, befolkning og de resterende aktørene i kommunen? Her vil politiet høre på hva den enkelte kommune ønsker.

– Jeg er opptatt av at vi skal skreddersy politikontakt-rollen for den enkelte kommune. Derfor er det viktig at kommunene er tydelige på hva de ønsker og vi forteller hva vi kan tilby, sier politimester Hans Vik.

Fakta om politikontakten

• Er en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging. Skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle.
• Skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner.
• Skal være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også kommuner der politiet ikke har eget tjenestested.
• Skal bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.
• Skal følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.
• Skal opparbeide god lokalkunnskap og kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt og i den/de kommunene han/hun er politikontakt for.
• Skal være til stede i kommunen én eller flere dager i uken. Han/hun skal ha faste møtepunkter og sørge for oppfølgning av forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommune.
• Er ikke nødvendigvis en 100 prosent-stilling, for eksempel kan én politiansatt være politikontakt for flere kommuner.