På vaktrommet: Bak f.v.: Høyskolelektor og veileder Gunn Marit Bakken Koldal, Roxana Godtfredsen og Hanne Hundvin Åsheim. Foran f.v.: Dejwar Sorchi og Amalie Vikse. Foto: Eva Birkeland
Oddvar Østebø har brukt tre år på å restaurere sin Chevrolet Impala, og trives godt med å restaurere gamle biler.

4. juli-feiring med rekord