Varslar om farlege bakteriar

Det er påvist cyanobakterier i Våråvatnet ved Nes i Skjoldastraumen, melder Tysvær kommune på sine nettsider.

Desse bakteriane kan produsera giftstoff som ikkje vert øydelagt ved koking, blir det opplyst.
Kommunen skriv at Våråvatnet ikkje må brukast til bading eller i hushald korkje til menneske eller dyr.
Kommunen vil halde fortløpande oppsikt med vasskvaliteten.