Ny fastlege tilsett på Nedstrand

Det er nå klart kven som overtar fastlegeheimelen på Nedstrand.

Tysvær kommune har tildelt fastlegeheimel på Nedstrand til Liv-Marie Eike.
Eike overtar ifølgje kommunen fastlegeheimelen frå 27. oktober 2017.
Alle pasientar på nåverande liste på Nesdstrand blir automatisk overført til den nye fastlegen si liste, opplyser Tysvær kommune.