Hjertesone på skolevei

Tysvær Kommunale Foreldreutvalg vil gi Tysvær Bygdeblad honnør for å sette søkelyset på et svært viktig tema: trafikkfarlige skoleveier. Vi minner i denne sammenheng om den nasjonale kampanjen: ”Hjertesone” – for tryggere skolevei og aktive barn.

Kampanjen er et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Utrykningspolitiet, Foreldreutvalget for Grunnskolen samt Helsedirektoratet. Målet er at foreldre, skole og barn i fellesskap lager en ”hjertesone” rundt sin skole ved å markere et område som skal være bilfritt før, under og etter skoletid. Til eksempel har Vanse skole i Farsund markert sin ”hjertesone” ved å male på asfalten store, hvite føtter med røde hjerter inni, andre skoler har god erfaring med trafikkpatruljer. Trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres til skolen skal være utenfor ”hjertesonen”. Kampanjen har også som mål at skoleelever i størst mulig grad skal oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Det er kjent at en aktiv start på skoledagen gir et bedre læringsutbytte. Trafikksikkerhetsopplæringen i skolene må styrkes for å lære skolebarn (og foreldre) hensynsfull og trygg ferdsel på skolevei.

Alle skolebarn må ha rett til trygg og sikker skolevei. Det påhviler her Tysvær kommune et spesielt ansvar for å prioritere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for skoleelever ved alle skolene. Det er et stort behov for oppgradering og bygging av gang- og sykkelveier i hele kommunen.

I kommunens nye trafikksikkerhetsplan må dette prioriteres i mye større grad enn tidligere.

Tysvær Kommunale Foreldreutvalg
Svein Tore Baksaas, leder
Gaute Baustad, nestleder