Vinnerbidraget var dette positive bildet, som er typisk for skoleveien til elevene.
Vinnerbidraget var dette positive bildet, som er typisk for skoleveien til elevene.

Beintøff september for 35 000 elever

6. klasse på Førland skule er blant 35.000 beintøffe skolelever denne høsten. Og slikt kan gi penger til klassekassen.

6. klasse på Førland skule har gjort en veldig god innsats i gå-til-skole-konkurransen «Beintøft» og blitt kåret til vinner blant 5.-7. trinn av det første ukesoppdraget i konkurransen, og mottatt 5.000 kr. i premie. Oppdraget handlet og natur og lokalmiljø, og å illustrere klassens kuleste opplevelse eller oppdagelse fra skoleveien, sier Hanna Hågensen Aasen, Kommunikasjonrådgiver, Miljøagentene.
Vinnerbidraget var dette positive bildet, som er typisk for skoleveien til elevene.
6. klasse på Førland skule har pr. dag dato spart 14,4 kg CO2 og gått 108,4 kilometer i konkurransen.

35.000
4. september starter gå-til-skolen-kampanjen Beintøft. Mens politikerne driver forhandlinger etter valget og diskuterer blant annet hvordan vi kan ta bedre være på miljø og klima, tar 35 000 elever saken i egne hender.
Gjennom å engasjere barneskoleelever i å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen ønsker Miljøagentene å bidra til at vi får mindre lokal luftforurensing der vi bor og til å kutte CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner når færre kjører barna sine til skolen, og barna blir i bedre form og er mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen.
– Vi ønsker at barn selv skal få være med å bestemme hvordan de ønsker å ta fatt på skoleveien. Slik kan de være med på å påvirke voksne til å gjøre gode miljøvalg, forklarer sier Hanna Hågensen Aasen.
– Det kan virke enkelt å svippe barna innom skolen med bil, og du tenker kanskje ikke videre over det. Beintøft synliggjør et større perspektiv: Når 30 000 foreldre lar bilen stå, blir resultatene betydelige. I fjor sparte vi jorda for 96 700 kg CO2, sier Hågensen Aasen.

Går og sykler til månen og tilbake
I fjor gikk 26 000 elever 727 000 km. I år en målet er å gå og sykle tilsvarende distanse som til månen og tilbake – i overkant av 800 000 kilometer. Om det er på jorda, på månen, eller et sted imellom vi befinner oss ved slutten av Beintøft vil tiden vise.