Slik vil det sjå ut ved båthamna i Hervik, når det nye bygget står klart. Plasseringa kunne knapt blitt betre.  
Illustrasjon: Berge Sag
Skjønnet er samrøystes: Haugaland Tingrett meiner kommunen må betale Skorpe. Avgjersla kan ankast til lagmannsretten.

Demensdager i Tysvær

Mandag starter Demensdager 2017 i Tysvær.

– 18. – 21. september blir det kurs for personer i førstelinjetjenesten om kommunikasjon til personer med kognitiv svikt. Kursene er ett av tiltakene for å gjøre Tysvær til en mer demensvennlig kommune. Dette informerer kommunen om på sine nettsider.

Kurset handler om:
– Hva er demens?
– Hvordan gir jeg god service til personer med demens?
– Demensvennlige råd.
– Kurset for førstelinjetjenesten er satt opp på tre ulike tidspunkt og de er åpne for alle interesserte!

Kursene er innlemmet i programmet for Demensdager 2017 med temadag den 21. september på «Den internasjonale Alzheimerdagen».

– Temadagen vil ha fokus på hvordan vi kan møte og kommunisere med personer som har kognitiv svikt. Trygge medmennesker kan gjøre en stor forskjell i hverdagen til personer med demens og annen type kognitiv svikt. Målgruppe for temadagen er alle som er interessert i mennesker med kognitiv svikt, pårørende, venner, naboer, frivillige, ansatte i serviceyrker, politikere og ansatte i aktivitet og omsorg, informerer kommunen.