I dag blior det åpning av Eikeskogkrysset.
I dag blior det åpning av Eikeskogkrysset.

I dag blir det åpningsfest i Eikeskogkrysset

Eikeskogkrysset er allerede tatt i bruk, men i dag klokken 11.00 er det offisiell åpning.

Det har ikke manglet på godord etter at Vassbakk & Stol var ferdig med byggeprosjektet som skal gjøre det tryggere å komme ut på E39 fra Aksdal Næringspark. I dag blir det garantert flere festtaler nå veien skal offisielt åpnest.
Det er ordfører Sigmund Lier som skal stå for snorklippingen.
Det kan selvsagt bli litt trafikale utfordringer akkurat i minuttene før og etter åpningsseremonien.

Dette er gjort

Norconsult har prosjektert og Vassbakk & Stol har vore entreprenør. Prisen er 67 millioner kroner inkludert moms.

• Nytt topplanskryss og ny undergang med to køyrefelt og gang- og sykkelveg under E39
• 1075 meter veg, klar for midtrekkverk
• 1160 meter av- og påkøyringsrampar
• To rundkøyringar
• Lagt rundt 2000 meter med leidningar, blant anna vatn- og avløp.
• 71 veglys
• Grøntanlegg er også opparbeida