Bjørn Apeland.
Bjørn Apeland.

Samfunnsinteresser og Fjord Motorpark:

Om kort tid skal Fjord Motorpark sin skjebne avgjøres av kommunestyret i Karmøy. Sakens kjerne er nå blitt om det skal eksproprieres areal til et slikt formål, selv om dette egentlig ble avgjort av kommunestyret tidligere.

Bjørn Apeland.

Kommunestyret har også vedtatt en reguleringsplan som binder arealene til idrettsformål for motorsport.

Det er idrettsklubber og deres medlemmer som står bak Fjord Motorpark. Hovedsaken er å skape en arena for idretter og aktiviteter som har dårlige kår når det gjelder idrettsanlegg. Idrettsklubbene har derfor organisert et felles selskap for å bygge et flerbruksanlegg for sine idretter og aktiviteter. Disse klubbene ivaretar med det en viktig interesse for unge idrettsutøvere innen motorsport, luftsport og sykkelsport og for alle andre idrettsinteresserte. I tillegg kan det på disse baneanleggene også drives trafikkopplæring og førerutvikling for de fleste kjøretøykategorier. Det er også en viktig samfunnsinteresse å ivareta.

Basert på vedtakene nevnt over har disse klubbene investert betydelig egeninnsats og kapital over en periode på snart 19 år. Kommunen har også gitt sine bidrag og dermed forsterket troen klubbene har på at dette kan realiseres. For alle disse klubbene og deres medlemmer vil det bli en real kalddusj om kommunestyret nå ikke følger opp tidligere vedtak og legger til rette for det idrettsanlegget som de så lenge utrettelig har arbeidet for.

I et næringsperspektiv er også idrettsanlegget viktig. Fjord Motorpark vil skape mye aktivitet og det tiltrekker andre. Den vil skape synergier som er viktige for Karmøy og regionen. Ikke minst vil idrettsanlegget føre til økt trafikk over lufthavna og dermed være med på å sikre dens videre eksistens. Det er en betydelig samfunnsinteresse for vår region, noe som bør veie tungt for våre lokale politikere.

For alle som skal satse tid, krefter og kapital, enten det er frivillige, idrettsklubber eller næringsliv, så er forutsigbarhet svært viktig og en forutsetning for de som ønsker å satse. Det er politikerne som sitter med nøkkelen. Selv om de politiske flertall skifter må politikernes holdning være å skape forutsigbarhet for næringsliv og frivillige som ønsker å satse.

På mange måter er denne saken for viktig til å avgjøres av politikerne. Ved siden av å anse tiltaket som en stor idrettslig satsing, er det også en større industriutbygging. Idretten, kommuner og næringslivet på Haugalandet kommer til å trekke fordeler og synergier av Fjord Motorpark i mange, mange år fremover.

Med hilsen

Bjørn M. Apeland
Administrerende direktør
Steinsvik Group AS