Frakkagjerd legesenter kommer best ut av de fire legesenterne som ligger i Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Frakkagjerd legesenter kommer best ut av de fire legesenterne som ligger i Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Scorer best i Tysvær

Forbrukerrådet test av alle landets fastlegekontor viser enorme forskjeller på hvordan fastlegekontoret møter deg. Tysvær har kontorer på nesten alle nivåer i undersøkelsen.

Av Forbrukerrådet og Alf-Einar Kvalavåg

– Når du selv eller noen i familien er syke, må det være enkelt å komme i kontakt og få svar fra fastlegen, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.
Forbrukerrådet har testet og gitt poeng til alle landets fastlegekontor på en skala fra null til hundre, hvor hundre er best. De får poeng for å gi god og relevant informasjon som er lett tilgjengelig digitalt. Medisinskfaglige vurderinger er ikke testet. Bare 2,5 prosent får grønt lys av Forbrukerrådet.

Tysvær
I Tysvær er det fire legesenter (9 leger) som er blitt kontaktet. Best ut kommer Frakkagjerd Legesenter (2 leger) som kommer på 30. plass med 57,5 poeng. de får grønt av Forbrukerrådet på generell informasjon og konkret sevice.
Hegren legesenter (1 lege) kommer på 72. plass i Rogaland med sine totalt 44,9 poeng. De får også grønt på generell informasjon.
Tysvær sitt største legesenter som ligger i Aksdal (5 leger) kommer like bak på 80. plass. De får 34,3 poeng. Også de får en grønn kolonne på generell informasjon.
På 94. plass av 123 legekontor som er testet finner vi Dr. Med. Dietlind Exner Nakling på Nedstrand. der er den totale poengsummen 27 poeng.
– Det er noe langt flere bør strekke seg etter, mener forbrukerdirektøren. Nesten alle har mye å lære av hvordan de beste fastlegekontorene tar hensyn til brukernes behov.

Fastlegetestens metode
Risavika Legesenter i Rogaland kommer best ut av alle i hele landet med 78,2 poeng. De svarer imøtekommende på telefon, og raskt og relevant på epost og sms. De gir gode svar på spørsmål om legene, kontoret og praksisen, og gjør det enkelt å bestille time og finne informasjon på nett.

24 fastlegekontor har bare oppnådd to poeng hver, og dermed havnet på bunn i testen. Forbrukerrådet har bare kunnet slå fast at de eksisterer, men verken funnet nettside, epost-adresse, eller fått svar på telefon når vi har kontaktet dem.
– Det er skandaløst dårlig. Det er et minstekrav at fastlegene følger fastlegeforskriften, men vi må også kunne forvente at brukerne får gode svar på telefon eller epost. Kommunene må påse at alt dette blir fulgt opp, sier Flesland.
Fastlegeforskriften krever at alle fastlegekontorene sørger for at pasientene kan bestille time elektronisk og få svar på de fleste telefonhenvendelser innen to minutter.

En av fire mangler nettsted
– Det er enorme forskjeller på hvor gode landets fastlegekontor er til å gi grunnleggende og relevant informasjon, og hvor tilgjengelige og imøtekommende de er.
Mest oppsiktsvekkende er det at hvert fjerde kontor ikke har eget nettsted, sier Flesland.
Hun slår fast at for mange fastlegekontor velger å ikke være tilgjengelig på nett, og at ingen har oppnådd full score på området «digitale tjenester». Forbrukerrådet finner ikke muligheten til å bestille time elektronisk hos fire av ti fastlegekontor, i hovedsak fordi de ikke har nettsted, slik fastlegeforskriften krever. På eget nettsted mangler nær halvparten informasjon om sine fastleger. Bare én prosent bruker kanalen til å informere om hvordan lokalene er utformet, til tross for at 700 000 mennesker er avhengig av en eller annen form for universell utforming.

Best på telefon
Mens de fleste fastlegene ikke er i nærheten av forventet nivå digitalt, er de langt bedre når du kontakter dem på telefon. Men åpningstiden på telefon er ofte kort, og det er vanlig å stenge telefonen i flere timer midt på dagen.
63 prosent av fastlegekontorene svarer på telefon innen to minutter. I følge fastlegeforskriften skal 80 prosent av telefonene besvares innen denne tiden. Likevel har 14 prosent ikke svart etter fire minutter.

Svikt på personvern
Nær halvparten av dem er på Facebook, noe som i og for seg kan være en god måte å nå brukerne med generell informasjon. Forbrukerrådet er likevel bekymret for at 79 fastlegekontorer åpner for direkte kommunikasjon med publikum gjennom Facebook-meldinger.
– Fastlegene risikerer at pasienter skriver om sensitive helseopplysninger i den tro at Facebook Messenger er en privat kanal, sier Flesland. Hun frykter at helseopplysninger kan komme på avveie, og etterlyser et økt fokus på trygge og smarte måter folk å dele informasjon med fastlegen sin.
Forbrukerrådet fant dessuten bare personvernerklæring på 15 av fastlegenes hjemmesider. Det betyr at under 1% informerer på eget nettsted om hvordan de kan behandle brukernes personopplysninger.

Funn fra undersøkelsen

• 27 prosent har ikke nettside.
• Nær halvparten har ikke informasjon om fastlegene på nett.
• Vi finner ikke mulighet til å bestille time elektronisk på fire av ti fastlegekontors nettsted
• Halvparten er på Facebook
• 79 fastlegekontorer åpner for direkte kommunikasjon med publikum i Facebook-meldinger
• 85 prosent svarer innen neste dag på epost/sms, mens 11 prosent svarer ikke.
• 63 prosent svarer på telefon innen to minutter. 14 prosent svarer ikke innen det er gått fire minutter.