Sigmund Lier på synfaring i det mykje omtala og ulykkesbelasta Slåttevikkrysset på E39. Det blei eit lite sjokk.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Sigmund Lier har fått svært positive meldinger om et nytt kryss på Slåttevik.

Kan få nytt kryss om fire år

Godt lokalpolitisk arbeid kan gi svært positive resultat for det farlige Slåttevikkrysset.

– Slåttevikkrysset ligger nå inne i handlingsprogrogrammet for europaveeier som skal gjennomførest i 2022. Saken skal nå til behandling politisk i fylket, og sikkert ut på høyring før det. Målet vårt må være å få jobbe slik at prosjektet kommer kan komme i gang tidligere enn det, sier en offensiv ordfører i tysvær Sigmund Lier.
Lier har lenge vært svært pågående i denne saken og fikk også etter en synfaring gjort hastegrep når dte gjelder siktsoner i krysset.
Den gangen lovet Lier at Slåttevikkrysset ikke skulle i glemmeboka.
– Dette er et farlig kryss som vi må få gjort noe med før det skjer noe alvorlig her. Til nå har vi sluppe unna med en del stygge trafikkulykker, men jeg fryter det kan gå verre. Jeg lover at lokalpolitikerne i Tysvær, med ordføreren i spissen, skal jobbe for Slåttevik, sa Lier.
Nå får han resultater av arbeidet.