Det frivillige kulturlivet står sterkt i Rogaland

Er du en av dem som bruker fritiden din på kor-, korps- eller teatervirksomhet? Som kulturminister setter jeg enormt pris på engasjementet ditt.

Den frivillige kulturen i bygd og by utgjør en solid bærebjelke i hele vårt kulturliv.

Amatørteaterfeltet er stort i Norge, og står sterkt lokalt. Over halvparten av alle landets kommuner har en amatørteatergruppe. Lokale ildsjeler legger ned utallige dugnadstimer med å sette opp forestillinger, revyer og spel. Regjeringen ser hvor mye denne frivillige innsatsen betyr for både deltagere og publikum. Derfor gir vi 5 millioner mer til amatørteatrene for at de skal kunne bruke på oppsetninger og utstyr. De riktige kulissene kan utgjøre store forskjeller for å skape ekstra stolthet og engasjement. Ikke bare på scenen, men også blant publikum. Målet er at lokale teatergrupper skal få litt mer drahjelp til å gjennomføre en solid produksjon.

Det er det frivillige og lokale kulturlivet som de fleste av oss opplever av kultur i hverdagen. Det er der vi er involvert som ivrige foreldre eller aktive deltakere. I Rogaland har vi 190 organiserte kor. I løpet av de siste fire årene har korene fått et solid økonomisk løft fra regjeringen og Krf. Med satsninger på alt fra profesjonelle kor til amatørkor, og allsang i skoler og eldrehjem over hele landet. Det lokale koret og deres dirigenter skal få muligheten til å utvikle seg musikalsk gjennom økning i aktivitetsmidler for både kor og kordirigentordningen.

2018 er et begivenhetsrikt år for alle som er glad i musikkorps. Dette er nemlig Musikkorpsenes år, og regjeringen har bevilget 10 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av jubileet. Det gjør vi fordi korpsbevegelsen gir oss lokal talentutvikling og rekruttering av profesjonelle musikere. Bare i Rogaland er det 149 korps hvis du regner med stort og smått. Korpsbevegelsen gir oss verdifulle musikkopplevelser, ikke bare på 17. Mai, men på julegudstjenesten på julaften og i mange andre sammenhenger. Regjeringen ønsker at korpsbevegelsen skal stå sterkt og derfor ønsker vi at rekrutteringen til korpsene skal fortsette å øke.

Lokale og frivillige kulturtilbud er en sentral del av grunnmuren i norsk kulturliv. Det utgjør en viktige bærebjelke i hele landets kulturfelt. Våre flinkeste kunstnere har alle begynt et sted, og mange av dem har bakgrunn fra kor, korps og amatørteater. Uten bredden – ingen elite! Det samme gjelder for det kunstinteresserte publikum. Kulturlivet er limet som knytter oss sammen som nasjon. Derfor er det lokale kulturlivet viktig. Derfor ønsker jeg å fortsette å satse på det mangfoldige, gode og solide frivillige kulturlivet vi har rundt om i landet.
Frivilligheten betyr mye for deg og meg som enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland