Frp: Starten på slutten for eiendomsskatten

FrP er på ingen måte ferdig med arbeidet for å redusere skattene, men vi er på god vei, og takket være fornyet tillitt hos velgerne kan vi fortsette å styre i riktig retning.

Allerede nå tar FrP grep for å begrense kommunenes mulighet til å skyve regningen for manglende effektivisering over på innbyggere og næringsliv. Med den gode kommuneøkonomien vi har sikret de siste fire årene, som også blir videreført i dette budsjettet, må vi kunne forvente at eiendomsskatten går ned og ikke opp. Nå starter vi arbeidet med å stå på huseiernes og hytteeiernes side.
I statsbudsjettet for 2018 foreslår Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedInregjeringen skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Det er svært gledelig at skattesatsene for folk flest og bedrifter senkes.

Fra 2019 vil de kommunene som innfører eiendomsskatt kun kunne kreve inn én promille det første året. Ned fra tidligere to promille. Det gjøres også endringer i hvor mye kommunene kan øke skatten med hvert år. Også denne satsen senkes fra 2 til en promille.

Vi vil fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr og –installasjoner. Forslaget fritar produksjonsutstyr i blant annet kraftkrevende industri, raffinerier, dataanlegg i store datasentre og kraftlinjer fra eiendomsskatt.

Vi vil fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr og –installasjoner. Forslaget fritar produksjonsutstyr i blant annet kraftkrevende industri, raffinerier, dataanlegg i store datasentre og kraftlinjer fra eiendomsskatt.
Dette reduserer eiendomsskatten for mange bedrifter, og vil gi bedre forutsigbarhet. Det vil øke bedriftenes lønnsomhet, og bidra til investeringer og arbeidsplasser

For Fremskrittspartiet har det alltid vært viktig å se på hvordan vi bruker skattekronene. Vi er opptatt av hvordan vi bruker pengene fordi vi da kan klare oss med færrest mulig skattekroner. Dem som fulgte valgkampen merket seg sikkert at FrP snakket mye om eiendomsskatten og vi skal fortsette å snakke om denne usosiale skatten.

En bolig er et hjem ikke et skatteobjekt. I tiden framover så vil FrP fortsette fokuset på å få redusert og fjernet eiendomsskatten på hus og hytter. Det kan ikke være slik at folk føler en overhengende fare for at de må selge hus eller hytter fordi politikerne gjør dårlige prioriteringer i kommuneøkonomien.

Av Kari Kjønaas Kjos, Stortingspolitiker FrP