Eiendomsskatten begrenses med FrP i regjering

FrP har lenge ment at eiendomsskatten er en urettferdig og usosial skatt som ikke tar hensyn til verken folks gjeld eller inntekt. Vi innfører nå begrensninger på skatten og har som mål å fjerne eiendomsskatten fullstendig.

Fra 2019 vil de kommunene som innfører eiendomsskatt kun kunne kreve inn en promille det første året. Dette er en halvering.

Med denne endringen skjermes innbyggerne for raske skatteøkninger fra kommunene
Det gjøres også endringer i hvor mye kommunene kan øke skatten med hvert år. Også denne satsen senkes fra 2 til en promille.

Fremskrittspartiet skal gjøre hva vi kan for å fjerne eiendomsskatten og dette er et stort steg i riktig retning. Nå gjør vi det vanskeligere å kreve inn skatten og etter hvert skal den fjernes fullstendig. Bolig skal være et hjem, ikke et skatteobjekt for kommunene

Helge André Njåstad, finanspolitiske talsmann FrP